Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Onderzoek beter inbedden’

13 medewerkerskandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Martin Spierings: ‘Goede contacten binnen Avans’

Bij welke academie of dienst ben je werkzaam en hoeveel jaar werk je voor Avans?
‘Momenteel ben ik werkzaam bij de Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie en bijna dertig jaar werkzaam bij Avans en haar rechtsvoorgangers.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Mijn ervaring in de medezeggenschap is erg uitgebreid. Eerst ben ik een aantal jaren voorzitter van de academieraad geweest van de tegenwoordige Academie voor Financieel Management en daarna voorzitter van de academieraad van de Academie voor Marketing. Alles bij elkaar ongeveer vijftien jaar. Daarna ben ik voorzitter geworden van de Avans MedezeggenschapRaad ( AMR), inmiddels bijna drie jaar. In al die jaren heb ik gemerkt dat je veel kunt bijdragen aan veranderingen en verbeteringen en dat medezeggenschap er echt toe doet.’

Wat zou jij als medewerkerslid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘Op dit moment zijn er een paar zaken die veel aandacht verdienen. Dat zijn de vorming van een nieuwe deeltijd academie, het beter inbedden van onderzoek in de curricula en het nieuwe meerjarenbeleidsplan.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Het contact met de achterban houd ik door ze regelmatig te informeren over de lopende zaken. Verder staan alle agenda’s en notulen van de AMR online.’

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
‘De collega’s zouden op mij kunnen stemmen, omdat ik door de opgebouwde ervaring en goede contacten die ik binnen Avans heb, echt iets bij kan dragen aan voor de hogeschool belangrijke ontwikkelingen.’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?