Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Stilteruimte Xplora moet ook echt stil’

29 studentkandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Tom Verhoek: ‘Opkomen voor de internationale studenten’

TomVerhoek-460

Wat studeer je en hoeveelstejaars ben je?
‘Bij Avans studeer ik Environmental Science, en momenteel zit ik in het derde jaar.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Environmental Science is een internationale studie en heeft daarmee zijn eigen soort internationale studenten met andere problemen dan de doorsnee student. Deze internationale studenten wil ik extra vertegenwoordigen.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Ik zit in de academieraad van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM). Deze academie wil ik ook vertegenwoordigen in de Avans Medezeggenschapsraad.’

Wat zou jij als studentlid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
Een aantal dingen die anders moeten zijn: de lesroosters voor internationale studenten. Om een beurs en studenten-OV te krijgen moeten deze studenten een baantje nemen maar de roosters zijn
van week tot week zo verschillend dat werkgevers het moeilijk vinden deze student aan te nemen.
Daarnaast is beter eten in de kantine voor veel studenten een probleem. En er zou een extra deur moeten komen bij de stilteruimte in Xplora zodat de ruis afneemt en de stilteruimte ook echt stil is.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?
‘De internationale studenten en de studenten van de ATGM zouden op mij moeten
stemmen. Als deze studenten zelf nog aspecten hebben die zij vertegenwoordigd zouden willen zien in de raad kunnen ze mij altijd e-mailen: tj.verhoek@student.avans.nl.’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?