Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Tekort aan studieruimte irriteert’

29 studentkandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Frank Vreman: ‘Samen beter onderwijs creëren’  

FrankVreman-460

Wat studeer je en hoeveelstejaars ben je?
‘Ik ben een tweedejaarsstudent Advanced Business Creation in Den Bosch.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Als student zijnde lijkt het mij een uitdaging om over het beleid dat men voert binnen Avans te discussiëren. Ik wil graag bijdragen aan de wisselwerking tussen docenten en studenten om zo het huidige beleid op alle fronten aan te scherpen en waar nodig te vernieuwen.’

Wat zou jij als studentlid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘Er moet op korte termijn een oplossing komen voor het tekort aan studieruimte. Dat zorgt namelijk voor irritatie onder studenten.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Voor studenten wil ik vooral bereikbaar zijn via diverse online kanalen denk aan Facebook of mail, dat is de meest efficiënte manier voor tips of aandachtspunten die ik mee kan nemen tijdens een overleg.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?
‘Ik denk dat ik een aardig beeld heb van de gang van zaken binnen Avans. Daarnaast sta ik ten alle tijden open tips en aandachtspunten die mijn medestudenten hebben. Gebruik mij dus vooral, op die manier creëren we samen beter onderwijs!’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?