Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Werkdruk is te hoog’

13 medewerkerskandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Frans Janssen: ‘Goede medezeggenschap houdt bestuurders scherp’

FransJanssen-460

Bij welke academie of dienst ben je werkzaam en hoeveel jaar werk je voor Avans?
‘Ik ben werkzaam bij de Academie voor Marketing en International Business (AMIB) en ben 26 jaar in dienst van Avans.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Goede medezeggenschap houdt bestuurders scherp. Ik denk dat goede bestuurders behoefte moeten hebben aan (positief) kritisch meedenkende werknemers. Ik ben kritisch en denk vooral in oplossingen en kan op die manier een goede bijdrage aan de medezeggenschap leveren.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Ik ben in het verleden lid geweest van de medezeggenschapsraad van de academie waar ik aan verbonden was en ook enkele jaren lid geweest van de Avans Medezeggenschapsraad. Nu ben ik lid van de academieraad van AMIB.’

Wat zou jij als medewerkerslid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘De werkdruk. Door veel medewerkers wordt de werkdruk nog steeds als (te) hoog ervaren. En beoordelingssysteem medewerkers, maar ook van directieleden en het CvB mee laten wegen. Studentenevaluaties worden meegewogen in de beoordeling van docenten, maar er is nog steeds geen systeem om medewerkerkersevaluaties mee te laten wegen bij de beoordeling van het management.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Contact houden met de achterban zal deels gaan lopen via de acadmieraad van AMIB, maar ik zal zoveel mogelijk proberen via gesprekken met collega’s er achter proberen te komen wat er leeft en waar de AMR aandacht aan moet besteden.’

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
‘Stemmen op mij levert de AMR in ieder geval minimaal één kritisch lid op, die zijn mening durft te geven en ook de mening van anderen wil en kan verwoorden, ook al deel ik die mening misschien niet helemaal. Als lid van de AMR zit je er voor het algeheel belang en niet alleen voor jezelf.’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?