Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Niet met een kluitje in het riet sturen’

13 medewerkerskandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Jacques Pijnappels: ‘Het aanstellingsbeleid en zeker de tijdelijke contracten zijn voor veel medewerkers een probleem.’

JacquesPijnappels-460

Bij welke academie of dienst ben je werkzaam en hoeveel jaar werk je voor Avans?
‘Ik ben vanaf 1990 werkzaam bij de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Ik ben al drie jaar lid van de AMR. Inspraak en medezeggenschap zijn belangrijk om een grote organisatie als Avans goed te laten functioneren en scherp te houden op beleid. Ik wil de afstand tussen bestuur en medewerker verkleinen door mijzelf te verdiepen in voorgenomen beleid.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Tijdens mijn eigen studietijd was ik studentlid van de medezeggenschapsraad. Ik ben twaalf jaar voorzitter geweest van de academieraad van de Academie voor Sociale Studies en de afgelopen drie jaar lid van de AMR.’

Wat zou jij als  medewerkerslid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘De twee-lagen organisatiestructuur is een oneigenlijke uitvoering van staand beleid. In de dagelijkse praktijk zien we dat er steeds meer tussenlagen aan het ontstaan zijn. Dit gaat ten koste van onderwijsgelden, hier moeten we serieus werk van maken. Het aanstellingsbeleid en zeker de tijdelijke contracten zijn voor veel medewerkers een probleem. Het biedt onvoldoende zekerheid voor de toekomst. Dat kan in mijn ogen anders en beter. Ik heb dit al aangekaart bij het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Als er zaken spelen, ga ik er naar toe. Mensen spreken en horen wat hun belang is en op welke manier dit het beste in de AMR besproken kan worden. Ik ben actief lid van de vakbond en wordt ook geïnformeerd over ontwikkelingen welke van belang zijn voor Avans, hiermee kan ik actuele ontwikkelingen doorspelen.’

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
‘Collega’s die mij al kennen weten dat ik mijn nek uitsteek als er zaken spelen. Ik ga erop af, handel in de geest van de medezeggenschap en laat mij door bestuur en leiding niet met een kluitje in het riet sturen. Mijn motto is, “invloed heb je altijd” en maak daar dan ook gebruik van!’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?