Terug naar overzicht

‘Geef bestuurders dezelfde cao als docenten’

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat onderwijsbestuurders weer onder dezelfde cao gaan vallen als de rest van het personeel. Daarover is zojuist een motie aangenomen van D66, PvdA en SP.

Voor iedereen die in het onderwijs werkt, zouden volgens de drie indieners dezelfde condities moeten gelden. Dat is ‘transparant en rechtvaardig’. Daarom verzoeken de partijen de minister om in overleg met betrokkenen tot een oplossing te komen ‘waardoor arbeidsvoorwaarden van bestuurders in het onderwijs onderdeel worden van de cao die voor al het onderwijspersoneel geldt’.

De motie slaat volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen ook op bestuurders in het hoger onderwijs.

Spiegelen aan leraren en conciërges
Minister Bussemaker had de motie tijdens het debat op 20 februari ontraden. Ze vindt het goed als bestuurders ‘zich spiegelen aan de leraren, de conciërges en andere medewerkers’, maar ze wees erop dat de Tweede Kamer nog maar een jaar geleden juist voor aparte cao’s voor bestuurders pleitte.

Van Meenen sprak van voortschrijdend inzicht bij zijn fractie en ook SP’er Jasper van Dijk haalde de schouders erover op. In de politiek heb je nu eenmaal veranderingen van opvatting. Het kabinet heeft ook de nodige koerswijzigingen op zijn naam staan.

Onuitvoerbaar
Bussemaker vreesde verder dat ze de motie helemaal niet zou kunnen uitvoeren. De verschillende personeelsgroepen bepalen zelf wie er namens hen onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden. Wel kan ze de bestuurders aan de salarisnorm voor semipublieke instellingen houden.

Heiligen en zakkevullers
Ook staatssecretaris Sander Dekker was bij het debat. ‘Laten we ervoor uitkijken dat we het debat niet in karikaturen voeren door leraren neer te zetten als heiligen en bestuurders als zakkenvullers’, waarschuwde hij. ‘Ik vind het belangrijk dat we goede leraren én goede bestuurders hebben. Een beetje een redelijk debat in deze Kamer helpt ook om het vak van bestuurder in het onderwijs aantrekkelijk te houden.’

Punt. Of had jij nog wat?

Alex

DOEN !

2014-03-19 20:03:43

Meer lezen?