Terug naar overzicht

Onzekere toekomst studiefinanciering

Studiekiezers blijven voorlopig in onzekerheid over de toekomst van de studiefinanciering. Minister Bussemaker wil niet toezeggen dat zij haar plannen nog vóór 1 mei naar de Tweede Kamer stuurt.

Studiekiezers moeten zich voor 1 mei aanmelden voor het hoger onderwijs, anders kunnen ze misschien niet meer bij de opleiding van hun eerste keuze terecht. Dat zullen ze massaal doen: de lichting van komend jaar is mogelijk de laatste die nog een basisbeurs krijgt. In september 2015 wil het kabinet een leenstelsel invoeren, wat studeren duizenden euro’s duurder maakt.

Zomervakantie

Toch wil minister Bussemaker niet toezeggen dat ze voor 1 mei met een wetsvoorstel over het afschaffen van de basisbeurs komt, antwoordt ze op Kamervragen van de ChristenUnie. Haar deadline is de zomervakantie.

Het nieuwe voorstel gaat zowel over de bachelor- als de masterfase. Ook de maatregelen rond de ov-studentenkaart zal ze erbij betrekken, belooft ze. Verder zal ze duidelijk maken welke investeringen er mogelijk worden door de invoering van het wetsvoorstel.

Open brief
Kamerlid Carola Schouten (CU) had vragen gesteld naar aanleiding van een open brief  die de Evangelische Hogeschool aan de minister had gestuurd. Deze particuliere hogeschool biedt zogenaamde ’tussenjaren’ aan. Toen de basisbeurs vorig jaar dreigde te verdwijnen, kreeg de onderwijsaanbieder minder aanmeldingen. Dit jaar dreigt het scenario zich te herhalen.

Daar reageert Bussemaker niet op. Ze vindt het van belang om snel duidelijkheid te geven over het leenstelsel, antwoordt ze, maar met aanbieders van tussenjaren heeft dat weinig te maken. ‘Dit is niet alleen voor deze instellingen van belang, maar voor alle instellingen en studenten in Nederland’, aldus Bussemaker.

Basisbeurs afschaffen
Regeringspartijen VVD en PvdA willen de basisbeurs graag afschaffen en de opbrengst in het hoger onderwijs steken. Daarvoor hebben ze in de Eerste Kamer steun nodig van andere partijen. Daarover onderhandelt het kabinet met D66 en GroenLinks.

Punt. Of had jij nog wat?

m. muller-verrier

Ik kan niet volgen waarom de studiefinanciering alleen voor de hogere opleiding zou moeten terwijl wij zoveel mensen met lagere opleiding hebben we kunnen niet allemaal professor worden. En wat gebeurt er dan met de lagere opleidingen

2014-03-27 10:32:54

Meer lezen?