Terug naar overzicht

Weinig steun voor pabo-selectie mbo’er

De Tweede Kamer is kritisch over het idee om pabo’s de mogelijkheid te geven zwakke mbo’ers te weren. ‘Als je als opleiding de minder kansrijke jongeren al bij voorbaat er uit haalt, dan biedt je geen goed onderwijs.’

Selectie aan de poort van de pabo, daar willen Kamerleden nog best over nadenken. Goed onderwijs begint immers op de basisschool en alleen de beste leraren horen voor de klas. ‘Als jij docent wil worden zijn reken- en taalvaardigheden cruciaal’, zei VVD-kamerlid Karin Straus zojuist in de Kamer. Maar dat de Vereniging Hogescholen alleen zwakkere mbo’ers aan de poort wil weren, vindt ze niet logisch. ‘Als selectie zo cruciaal is voor de kwaliteit van leraren, waarom dan niet ook havisten en vwo’ers selecteren?’

Vraagtekens
Ook andere partijen zetten hun vraagtekens bij de motivatie van de pabo-opleidingen. De Vereniging Hogescholen stuurde gisteren een brief naar de Kamer met het verzoek om mbo’ers aan de poort te mogen selecteren. Hun taal- en rekenvaardigheid laat veel te wensen over, aldus de vereniging, en de tijd die het kost om die achterstand in te halen zou gaat ten koste gaan van de opleiding.

‘Gaat het nu om beter onderwijs, of om het halen van rendementen?’, reageerde SP-kamerlid Jasper van Dijk. ‘Het onderwijs is in de ban van de prestatieafspraken.’ Zijn SGP-collega Roelof Bisschop: ‘Als je als opleiding de minder kansrijke jongeren al bij voorbaat er uit haalt, dan biedt je geen goed onderwijs.’ Ook Paul van Meenen (D66) hekelt de ‘perverse effecten’ die uitgaan van de prestatieafspraken tussen overheid en onderwijsinstelling. In het mbo moeten die nog worden gemaakt, in het hoger onderwijs is al vastgelegd hoeveel studenten hun diploma moeten halen en hoe snel ze dat moeten doen.

Reken- en taalvaardigheden toetsen
Het is moeilijk in te schatten hoe goed mbo’ers het gaan doen op de pabo, bracht Van Dijk verder naar voren. ‘Dat is verdraaid lastig. Waarom geven we ze niet een jaar de tijd om hun draai te vinden? Opleidingen hebben altijd nog de mogelijkheid van het bindend studieadvies.’ Maar daar ziet Straus dan weer weinig in: ‘Reken- en taalvaardigheden zijn goed te toetsen. Om teleurstellingen te voorkomen, zou ik dat het liefst doen voordat studenten aan de pabo beginnen.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?