Terug naar overzicht

1.500 extra banen in het basisonderwijs

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft een plan goedgekeurd waarmee het basisonderwijs vijftienhonderd extra banen wil creëren. Daarvan moeten ook jonge leraren profiteren.

Het plan, dat eind vorig jaar werd ingediend, moet ervoor zorgen dat er geen tekort aan onderwijzers ontstaat als er vanaf 2016 veel oudere leerkrachten met pensioen gaan. Door krimp van de leerlingenaantallen is de werkgelegenheid in het basisonderwijs flink gedaald en vinden afgestudeerden van de pabo steeds moeilijker een baan.

16,5 miljoen euro
Om te voorkomen dat ze verloren gaan voor het onderwijs komt er 16,5 miljoen euro beschikbaar waarmee schoolbesturen ruim achthonderd boventallige leerkrachten binnenboord kunnen houden. Het aandeel jonge leraren en onderwijsondersteuners zal stijgen doordat oudere collega’s andere taken krijgen naast het lesgeven. Bovendien zullen er extra jonge werkloze leraren worden aangenomen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?