Terug naar overzicht

16 procent hbo’ers heeft hoge studielast

Achtentwintig uur studeren voor één studiepunt? Bij opleidingen als economie en rechten zijn studenten er meestal minder tijd aan kwijt, blijkt uit de jaarlijkse Studentenmonitor.

Bijna twintigduizend studenten beantwoordden de vragenlijst van onderzoeksbureau ResearchNed. Eén van de vragen ging over de studielast per studiepunt: hoeveel tijd besteden studenten aan hun vakken? Aan de universiteit heeft 52 procent minder tijd nodig ervoor staat (28 uur per ECTS). Slechts 18 procent zegt juist harder te moeten studeren.

Minder dan 28 uur nodig
Hbo’ers gaat de studie nog iets makkelijker af: 57 procent antwoordt minder dan 28 uur nodig te hebben om een studiepunt te behalen. Slechts 16 procent zegt daarentegen harder te moeten werken.

Aan de universiteit moeten studenten het hardst hun best doen in de studiesectoren landbouw, techniek en gezondheidszorg. Daarin besteedt ongeveer één op de vier studenten meer tijd per studiepunt. De ‘makkelijkste’ universitaire sectoren zijn onderwijs, economie, gedrag & maatschappij en rechten.

Onderwijs zwaarste opleiding
In het hbo ligt dat iets anders. Daar behoort onderwijs juist tot de zwaarste opleidingen, samen met taal & cultuur, landbouw en opleidingen in de gezondheidszorg. Bij hbo-rechtenopleidingen schijnt niemand langer te moeten studeren dan de 28 uur die voor één studiepunt staat.

Vooral aan de universiteit hoeven eerstejaars studenten minder hard te werken dan ouderejaars, blijkt uit de tabellen: 59 procent van de eerstejaars besteedt minder tijd per studiepunt, terwijl dat onder de ouderejaars slechts 50 procent is. Dat verschil is in het hbo verwaarloosbaar.

Allochtone studenten
Allochtone studenten werken harder voor hun punten, zowel in het hbo als wo. Slechts 45 procent zegt minder dan 28 uur per studiepunt te besteden, terwijl dit onder hun autochtone medestudenten 56 procent is.

Punt. Of had jij nog wat?

@Anoniem

"Deze rivier is gemiddeld 50 cm diep", sprak de statisticus. Hij verdronk jammerlijk tijdens het doorwaden. Misschien trekt 'zware' opleiding zelfs veel 'slimme' studenten (die weinig tijd voor studie nodig hebben) en omgekeerd. Wat zegt cijfer dan?

2014-04-08 14:06:37

Anoniem

Interessant artikel. Is er ook een overzicht van HBO-opleidingen wat de top 10 'zwaarste' en top 10 'makkelijkste' opleidingen zijn?

2014-04-08 11:26:02

Meer lezen?