Terug naar overzicht

Inzage tentamens kan beter

Studenten komen hun tentamens alleen inzien als ze hun cijfer willen ophogen. Een gemiste kans, vindt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Het is goed voor studenten om hun tentamen in te zien en van hun fouten te leren, meent de LSVb. Toch doen ze dat nauwelijks, blijkt uit een beknopt onderzoek naar de toetskwaliteit. Alleen studenten die een hoger cijfer willen, komen opdagen.

Hand in eigen boezem steken
Studenten zouden dus de hand in eigen boezem moeten steken, al geldt dat volgens de vakbond ook voor hogescholen en universiteiten. De inzagemomenten zijn voor verbetering vatbaar. Student krijgen er nu te weinig feedback.

Over de toetsen zelf zijn studenten in het algemeen tevreden, blijkt uit de enquête onder 363 respondenten. Masterstudenten nog iets meer dan bachelorstudenten. Wel hebben ze kritiek op het gebruik van multiplechoicetoetsen, die ze ‘on-academisch’ noemen.

Begrijpend lezen
De studentenvakbond snapt die kritiek wel. ‘Een meerkeuzetoets lijkt soms meer een toets begrijpend lezen’, stelt voorzitter Jorien Janssen. ‘Zelfs als je niet leert is het mogelijk om een voldoende te halen.’ Omgekeerd zouden de vragen en antwoorden soms zo vreemd zijn geformuleerd dat je ook op een onvoldoende kunt uitkomen, terwijl je de stof beheerst.

Verder doen docenten wel eens langer over het nakijken dan in het onderwijs- en examenreglement is afgesproken. Bovendien gebruiken ze soms dezelfde toetsen als in eerdere jaren, waardoor het volgens de LSVb ‘onterecht wel heel makkelijk wordt om een goed cijfer te halen’.

Punt. Of had jij nog wat?

***

Het is inderdaad erg slecht geregeld. Bij mijn opleiding is het geen uitzondering dat je 3 á 4 weken op je cijfer moet wachten. En als er dan een inzage is, is er 1 leraar beschikbaar voor 30 studenten met vragen. Dit moet echt aangepakt worden!

2014-04-10 10:38:35

Bjorn

Op Avans is het slecht geregeld tegenwoordig. Vorig jaar kon je nog vragen stellen aan leraren en kon je punt nog ophalen. Nu is het bijna kansloos omdat het een officieel tentamenmoment is.

2014-04-09 11:07:25

k.

`Omgekeerd zouden de vragen en antwoorden soms zo vreemd zijn geformuleerd dat je ook op een onvoldoende kunt uitkomen, terwijl je de stof beheerst.`, dit is absoluut waar! Zou iets aan gedaan moeten worden.

2014-04-09 10:20:56

S

Misschien zouden er meer mensen naar de inzage gaan als de leraren ook naar de inzage gaan. Dan kun je aan hun vragen wat er fout is, dat blijkt niet altijd uit het antwoordenblad.

2014-04-09 09:11:07

Meer lezen?