Terug naar overzicht

Mag je studiepunten afpakken van trage studenten?

Mogen onderwijsinstellingen studiepunten laten vervallen, enkel en alleen omdat studenten te traag studeren? Regeringspartij VVD vindt van wel, maar andere partijen hebben hun twijfels of spreken zelfs van misbruik.

Vorige week stelden vier partijen in de Tweede Kamer schriftelijke vragen over het afpakken van studiepunten. Universiteiten en hogescholen mogen dat doen als kennis verouderd is. Maar mogen ze het als dreigement gebruiken om studenten tot tempo te manen?

Studiepunten vervielen
De kwestie kwam afgelopen najaar in het nieuws, toen de Universiteit Leiden rechtenstudenten wegstuurde die te lang over hun bachelorstudie deden. Hun studiepunten vervielen niet alleen, ze kregen ook geen gelegenheid om hun punten opnieuw te behalen. Met dat laatste overtrad de universiteit de wet, stelde minister Bussemaker. Leiden moest zijn beleid aanpassen.

Maar de vraag bleef of universiteiten en hogescholen überhaupt studiepunten mogen laten vervallen als de kennis niet ernstig verouderd is. En als het mag, is het dan wenselijk? In een brief aan de Tweede Kamer hield Bussemaker zich daarover op de vlakte.

Studenten motiveren
De VVD vindt dat het mag, zolang het maar gebeurt ‘om studenten te motiveren’. Zo’n regeling moet dan zorgvuldig tot stand komen, met inspraak van de medezeggenschapsraad. Bovendien moet de regeling “niet ten onrechte studenten benadelen”.

Maar de andere partijen denken daar anders over. Regeringspartij PvdA snapt wel dat kennis kan verouderen, maar is het dan wenselijk dat sommige universiteiten en hogescholen voor het gehele onderwijsaanbod een beperkte geldigheidstermijn voor tentamens hanteren? En als je studenten tot een sneller studietempo wilt bewegen, is het ontnemen van studiepunten dan ‘een geëigend middel’?

Stok achter de deur
De vraag stellen is hem beantwoorden. Oppositiepartijen D66 en CDA gaan er iets harder in. Natuurlijk is het vervallen van studiepunten een stok achter de deur om sneller te studeren, erkent het CDA. Maar is dit geen voorbeeld van “rendementsverhogende maatregelen waarbij niet wordt gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs”?

D66 vindt dat onderwijsinstellingen de regeling ‘misbruiken’ om het tempo van studenten te verhogen. ‘Kan de minister aangeven hoe zij omgaat met perverse prikkels rond het ophogen van studierendementen?’

De antwoorden van de minister moeten nog volgen.

Punt. Of had jij nog wat?

Luc

En wat als je al op een verouderde manier les krijgt onder het mom van ‘als je dit snapt kun je de huidige methoden bij je toekomstige werkgever ook makkelijk oppakken’?

2014-04-24 10:55:49

JB

Heeft onze minister ook niet 11 jaar gedaan over een studie "Geschiedenis"? Ik vind het van de zotte als dit door zal zetten, die punten heb je toen gewoon verkregen als student.

2014-04-23 13:00:34

Anoniemus

Als er een ultimatum wordt gesteld van 6 jaar, heb je alsnog een ruimte buffer van 2 jaar om je 4-jarige opleiding af te kunnen ronden. Deze regel voorkomt alleen dat studenten 7,8,9 of 10 jaar blijven ''hangen'' en lijkt me dus rechtvaardig.

2014-04-23 09:48:12

Meer lezen?