Terug naar overzicht

Meer dan 7% Avans-alumni werkloos

Avans-alumni van afgelopen jaar doen het gemiddeld beter op de arbeidsmarkt dan andere afgestudeerden. 7.3 procent heeft geen baan, ten opzichte van het landelijke cijfer: 8 procent. Per academie zijn ook verschillen zichtbaar. Dit blijkt uit de HBO-monitor 2013. 

Infographic: Susan Docters

Meer over de arbeidsmarkt lees je in Punt 7. Die ligt overal in de bakken en is hier digitaal te lezen.

Punt. Of had jij nog wat?

Alumni

Ik mis in het geheel iets over de AKV, is daar ook iets over bekend?

2014-04-25 08:13:45

Sylvie van den Meerendonk

Als loopbaan- en sollicitatiecoach help Ik mensen naar de baan van hun leven (voor nu). Ik vind deze cijfers erg interessant. Als buitenstaander (ik trof dit artikel op Facebook) heb ik geen idee wat de afkortingen betekenen. Mag ik er n lijstje bij?

2014-04-25 05:56:38

Reinder Koornstra

Zowel het percentage 'zonder werk' als 'tevreden' hangt, zoals uit bijgaande grafieken wel blijkt, volkomen af van de verdeling van de respondenten over de opleidingen. Dat geldt voor Avans, dat geldt ook voor andere hogescholen.

2014-04-24 13:48:37

Tanja Beugelsdijk

De titel van het stukje dekt de lading niet helemaal. Anderzijds het kan een bewuste keuze zijn het 'bescheiden' te brengen. Leuk ook de reacties van de directie tussen de cijfers door. Geven het artikel 'smoel'.

2014-04-24 09:00:36

Meer lezen?