Terug naar overzicht

Ook zesjesstudent moet welkom zijn

De druk op hogescholen en universiteiten neemt toe: het niveau moet omhoog, de uitval omlaag en studenten moeten sneller hun diploma halen. De onderwijsinspectie vreest dat zwakkere studenten daardoor minder welkom zijn.

Universiteiten en hogescholen moeten aan allerlei eisen voldoen, die ‘ogenschijnlijk moeilijk verenigbaar’ zijn, schrijft de Onderwijsinspectie in haar vandaag gepubliceerde Onderwijsverslag. Het zou voor hen het makkelijkst zijn om alleen goede studenten aan te nemen. Steeds meer opleidingen maken dan ook gebruik van decentrale selectie en een streng bindend studieadvies. Inspecteur-generaal Annette Roeters waarschuwde dit najaar al: de toegankelijkheid van het onderwijs komt onder druk te staan.

Meer klachten
De lat voor studenten wordt volgens de inspectie steeds hoger gelegd en dat heeft ook invloed op het aantal klachten dat binnenkomt. In 2013 ontving de inspectie er 181, het merendeel uit het hbo. Een veelgehoord probleem was dat opleidingen de afstudeereisen en regels tussentijd aanscherpen. Slechts twee klachten leidden uiteindelijk tot een inspectie-onderzoek.

Weinig studenten behalen op tijd hun diploma en het is maar de vraag of instellingen daar zelf veel invloed op hebben. Vrouwen studeren sneller dan mannen, autochtonen sneller dan allochtonen en wie een hoog gemiddelde had op zijn eindexamen schiet ook lekker op. Universiteiten en hogescholen met veel allochtone studenten, veel mannen of veel jongeren die hun eindexamen met de hakken over de sloot haalden, hebben daardoor een lager rendement.

Zwakkere studenten helpen
Instellingen kunnen hun zwakkere studenten wel helpen. Sommige opleidingen doen het beter dan andere, hogescholen en universiteiten kunnen vaak het tempo van specifieke groepen studenten verbeteren. ‘Voor sommige instellingen is er hierin meer verbeterruimte dan bij andere instellingen’, laat een woordvoeder desgevraagd weten.

Met alle eisen die het hoger onderwijs op zijn bordje krijgt, is de inspectie blij dat de interne controle op de kwaliteit van het onderwijs steeds beter is. Instellingen zijn zich steeds meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid, vooral dankzij de nieuwe ‘instellingstoets kwaliteitszorg’. Dat het niet altijd eenvoudig is om de eigen kwaliteit te bewaken blijkt volgens de inspectie uit het feit dat slechts 17 van de 30 aanvragen voor een instellingstoets direct positief zijn beoordeeld door onderwijskeurmeester NVAO.

Punt. Of had jij nog wat?

Ronald

Ja hoor, zeker, iedereen mag een kans krijgen, maar overweeg dan wel dan wel om alle 5,5 zoekers bij elkaar in projectgroepen in te delen zodat de rest daar GEEN last van heeft.

2014-04-18 10:47:58

Anoniemus

Van mij mag de kwaliteit best omhoog en zie ik liever meer inhoudelijke vakken dan al die 'ondersteunende vakken'. Voor alle zesjes mensen, ik geef jullie geen ongelijk. Bij een sollicitatie vragen ze naar mijn ervaring nooit naar cijfers...

2014-04-16 12:48:21

Faak Tienen

Ik ga zelf altijd voor het maximale en daarom vind het het ook niet meer dan normaal wanneer de mensen die een zes halen ook minder studiepunten krijgen. Dit zou een schaal moeten zijn. Nu is het goed of niet goed en krijg je dus deze mentaliteit

2014-04-16 12:18:37

S

Wat een rare vergelijking maak je. Als je einddoel Breda is en je haalt Breda dan heb je dus je einddoel gehaald, je hebt niet het einddoel een beetje gehaald (een 6) maar helemaal (een 10). Roosendaal is irrelevant in je vergelijking

2014-04-16 11:11:29

Jan Vennegoor of Hesselink

@ Sjaak Zuinig Ik had eigenlijk een andere mening hierover, maar na deze zeer heldere vergelijking kijk ik er nu veel anders tegen aan, ik geef je volledig gelijk. Ik ga voortaan ook voor de zes!

2014-04-16 11:06:09

M. Amoah

@Sjaak Zuinig, als je met de trein gaat koop je toch geen ticket voor de conducteur. Je betaald voor de reis. Zo is het met studeren ook, je leert niet voor een tentamen maar voor de kennis die je opdoet. Je leert immers een vak, geen trucjes.

2014-04-16 11:04:46

Sjaak Zuinig

Ik gebrijp niet wat het probleem is. Als het doel gehaald wordt is het toch goed? Als ik naar Breda ga, dan ga ik ook niet helemaal naar Roosendaal, nee Breda is dan ver genoeg. Anders is het zonde van de benzine. Met een 6 is het precies het zelfde

2014-04-16 10:48:10

Henk Zes

Zesjes halen is een kwaliteit die niet velen bezitten. Je moet het maar kunnen, precies genoeg leren om net een voldoende te halen. Hiermee maximaliseer je je studieupunten/studietijd ratio. Het werkt zeer effectief en je houdt meer tijd over.

2014-04-16 10:33:19

Meer lezen?