Terug naar overzicht

Sociale studies moeten op de schop

Sociaal werkers krijgen steeds meer op hun bordje. Het wordt daarom tijd dat het hbo hen beter en breder gaat opleiden, schrijft een commissie.

Het welzijns- en opbouwwerk, de verslavingszorg en de jeugdzorg veranderen snel onder invloed van bezuinigingen en reorganisaties. Er wordt steeds meer van burgers zelf verwacht. Dat maakt het vak van sociaal werkers steeds moeilijker en vraagt om een nieuw opleidingsaanbod, stelt de verkenningscommissie hoger sociaal-agogisch onderwijs (hsao) in een gisteren gepubliceerd rapport.

Stevigere basis
Sociaal werkers moeten straks over een stevigere basis beschikken. De commissie adviseert daarom dat de acht hbo-bachelorstudies die nu de kern vormen van het hsao, voor de helft dezelfde kennis en vaardigheden gaan aanbieden. Ze moeten hun studenten bovendien breder opleiden en zich daarbij richten op drie basisprofielen.

Ten eerste op het profiel ‘integraal’, oftewel het algemeen maatschappelijk werk. Ten tweede op het profiel ‘(langdurige) zorg’, dat vooral grenst aan de gezondheidszorg. En ten slotte op het profiel ‘jeugddomein’, dat raakt aan het domein onderwijs.

De acht opleidingen waar het om gaat zijn creatieve therapie, culturele en maatschappelijke vorming, godsdienst pastoraal werk, maatschappelijk werk en dienstverlening, pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening, social work en toegepaste psychologie.

Punt. Of had jij nog wat?

Jacques Pijnappels

schrijft een commissie! Welke commissie??

2014-04-07 13:54:56

Meer lezen?