Terug naar overzicht

Universitaire master in Breda

Voor het eerst gaat een Nederlandse hbo-instelling zelfstandig een universitaire masteropleiding aanbieden. Leisure studies verhuist van de Universiteit van Tilburg naar NHTV Breda.

De overname werd al in het najaar van 2011 aangekondigd, maar het duurde even voor het echt zover was. Naast haar beide academische bacheloropleidingen biedt de NHTV in september nu ook een academische masteropleiding aan.

Zelf geen professor aanstellen
Twee hoogleraren en een universitair hoofddocent vormen de wetenschappelijke staf van de opleiding. Met de naburige Universiteit van Tilburg zijn afspraken gemaakt over de aanstelling van nieuwe hoogleraren, mochten deze twee ermee ophouden. NHTV Breda kan zelf geen professor aanstellen. Ook werkt de hogeschool samen met de universitaire vakgroep methoden en technieken en gaan stafleden mee van de universiteit naar de hogeschool.

In het verleden maakten universiteiten zich zorgen om dit soort academische ambities. Hogescholen moesten geen universiteitje gaan spelen, vonden ze. Het was voor hen al moeilijk te verkroppen dat afgestudeerde bachelors in het hbo en wo ongeveer dezelfde afstudeertitels zouden krijgen, laat staan dat hogescholen ook universitair onderwijs zouden aanbieden.

Gehele portfolio
Enkele hogescholen doen het toch, maar dan via een universiteit. De NHTV is de eerste die het universitaire masteronderwijs helemaal in eigen huis heeft. ‘We zijn een kleine en gethematiseerde hogeschool’, zegt academiedirecteur Arend Hardorff. ‘We doen alleen toerisme en leisure op academisch niveau. We hebben in die richting nu de hele portfolio in huis.’

De hogeschool verwacht zo’n dertig à veertig masterstudenten per jaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?