Terug naar overzicht

500 aanmeldingen Avansstudie op 30 april

Wil je in september aan een studie bij Avans beginnen dan moet je je voor 1 mei aanmelden. Naar verwachting melden veel aankomend studenten zich nog op de valreep aan. Avans kreeg woensdag zo’n vijfhonderd aanmeldingen te verwerken en ook donderdag is het druk.

De toelatingscommissie van Avans, die zich buigt over aanmeldingen na 1 mei, heeft besloten aanmeldingen tot en met 8 mei als tijdig te beschouwen. Ze doen dit omdat er momenteel veel druk op de systemen zit. ‘Daardoor kan het dat systemen tijdelijk plat liggen. We willen niet dat aankomende studenten hier de dupe van zijn’, zegt Cees Bal adjunct-directeur van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken.

Aantal aanmeldingen
Omdat het de eerste keer is dat de aanmelddatum op 1 mei ligt, is het aantal aanmeldingen lastig te vergelijken met voorgaande jaren. Vallen de aantallen tegen? Momenteel lijken een aantal academies achter te blijven ten opzichte van het aantal nieuwe studenten van vorig jaar.

Avans volgt het aantal aanmeldingen op de voet. Op 8 mei wordt een definitieve stand van zaken opgeleverd aan het College van Bestuur die daarna een aantal scenario’s in werking kan stellen. De toelatingscommissie buigt zich over te late aanmeldingen.

Intake
‘Het is belangrijk contact te houden met de aankomende studenten. Er zit nu een lange periode tussen aanmelden en het daadwerkelijke begin van de studie. In die periode kan nog van alles gebeuren’, zegt Bal. De intakegesprekken die alle opleidingen doen met scholieren zijn daar een belangrijk instrument in. ‘Dan krijg je als opleiding een beter beeld of aanmelders daadwerkelijk bij Avans willen studeren. Investeren zij tijd in de intake of komen ze helemaal niet opdagen?’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?