Terug naar overzicht

57 keer beroep gedaan op vertrouwenspersonen Avans

In kalenderjaar 2013 is door 57 personen een beroep gedaan op een van de vertrouwenspersonen van Avans. Vertrouwenspersonen zijn er voor studenten en medewerkers die op de hogeschool te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals intimidatie, discriminatie, agressie of machtsmisbruik.

Avans accepteert geen ongewenst gedrag binnen de organisatie en heeft daarom dertien vertrouwenspersonen in dienst. Deze vertrouwenspersonen werken voor één of enkele academies of diensteenheden en besteden een deel van hun tijd aan de taak van vertrouwenspersoon. Er is ook een vertrouwenspersoon die niet verbonden is aan Avans.

Pesten
Uit het jaarverslag van het College van Vertrouwenspersonen blijkt dat 57 personen beroep gedaan hebben op een vertrouwenspersoon. In dertig gevallen ging het om een of meerdere gesprekken, in de overige gevallen ging het om een melding. Zo is er afgelopen jaar drie keer melding gemaakt van seksuele  intimidatie, twee keer van pesten en zijn er acht gesprekken gevoerd over een onveilige werkverhouding.

In totaal hebben 36 medewerkers en 21 studenten beroep gedaan op de vertrouwenspersonen. Dat is geen grote stijging ten opzichte van 2012. 41 keer werd er beroep gedaan door een student of medewerker van een van de Avanslocaties in Breda, 3 keer uit Tilburg en 13 keer uit Den Bosch.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?