Terug naar overzicht

Eén op vijf stagiairs krijgt niet betaald

Stagiairs krijgen steeds slechter betaald. Eén op de vijf krijgt zelfs helemaal niet betaald. Dat staat in de vandaag verschenen Nationale Stagemonitor 2014, een jaarlijks onderzoek van StudentenBureau en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het aantal stagiairs dat niet betaald krijgt is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. 19 procent zegt in de Stagemonitor 2014 geen enkele vergoeding te krijgen. In de Stagemonitor 2013 was dit nog 10 procent. Dit probleem is vooral groot onder hbo-studenten: 66 procent van de niets-verdieners volgt een hbo-opleiding.

De gemiddelde stagevergoeding is ook gedaald. Studenten krijgen nu zo’n 265 euro per maand, twintig euro minder dan vorig jaar. Opvallend is dat vrouwelijke stagiairs gemiddeld 235 euro per maand verdienen en mannen gemiddeld 315 euro, 80 euro meer dus. Dit inkomensverschil is volgens de onderzoekers te verklaren doordat de vrouwen vooral in de gezondheidszorg en welzijnssector stage lopen en de mannen in de ICT en techniek, sectoren waar beter wordt betaald.

Zesje
Studenten zijn verder kritisch op de begeleiding vanuit school. Voor hulp bij het zoeken naar een stageplek geven studenten hun opleiding een onvoldoende als rapportcijfer: een 5,4. Vooral duidelijkheid over de eisen waaraan de stage moet voldoen ontbreekt, zegt 36 procent. 31 procent vindt een stageplek via school. Eén op de vijf studenten krijgt helemaal geen hulp bij de zoektocht.

Eenmaal op stage blijft de begeleiding vanuit de opleiding slecht. Het rapportcijfer dat studenten daarvoor geven schommelt al jaren rond een zesje: dit jaar een 6,1. De begeleiding vanuit het stagebedrijf wordt al jarenlang hoger gewaardeerd: dit jaar met een 7,7. Qua contactmomenten heeft 13 procent van de studenten slechts één contactmoment met de begeleider vanuit school tijdens de hele stageperiode. 5 procent heeft zelfs helemaal nooit een contactmoment.

Bureaucratie
De scholen zelf geven ook aan ontevreden te zijn over de begeleiding. Docenten geven aan te weinig tijd te hebben en ze noemen ‘bureaucratie’ als een belangrijke reden voor hun tijdsgebrek. De interne bureaucratie binnen (grote) onderwijsinstellingen botst bovendien regelmatig met de snelheid van het bedrijfsleven, aldus de onderzoekers.

Dit jaar werkten 2.254 respondenten mee aan het onderzoek: 1.981 studenten, 189 medewerkers uit het bedrijfsleven en 84 medewerkers uit het onderwijs. Van de studenten is 57 procent vrouw en 43 procent man. Zij doen vooral economische, technische en ICT-studies. Driekwart (74 procent) van de studenten zit op het hbo, 22 procent zit op een universiteit en 4 procent op het mbo. De Stagemonitor 2014 is dus behoorlijk representatief voor het hbo.

Wil je meer resultaten uit de Nationale Stagemonitor 2014? Via StudentenBureau kan het complete onderzoeksrapport aangevraagd worden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?