Terug naar overzicht

Internationaliseren bij je eigen hogeschool

‘Internationaliseren in eigen land’ begint van de grond te komen. Maar Nederlandse docenten die hun studenten wereldwijs moeten maken, kunnen zelf nog wel wat bijscholing gebruiken.

Eén op de vijf Nederlandse afgestudeerden heeft een deel van zijn opleiding in het buitenland gevolgd. Het ministerie van Onderwijs hoopt dat dit er meer worden, maar zoekt intussen naar mogelijkheden om ook studenten die thuisblijven wat internationale vaardigheden bij te brengen.

Buitenlandse docenten
Veel hogescholen en universiteiten zien het belang daarvan in, blijkt uit een eerste onderzoek van internationaliseringsorganisatie Nuffic. Ze bevorderen de mobiliteit van hun studenten, maar werken ook aan allerlei vormen van internationalisation at home. Zo zetten ze buitenlandse docenten in, laten ze studenten meedoen aan internationale projecten, en verzorgen ze modules interculturele vaardigheden.

Engels laat te wensen over
Van een leien dakje gaat het nog niet. De instellingen bereiden hun docenten volgens de onderzoekers niet goed voor op deze taak. Bovendien laat het Engels van docenten en studenten te wensen over. Ook de international class room kan gezelliger: studenten met een verschillende culturele achtergrond integreren nog niet erg.

Het ministerie van Onderwijs gebruikt het onderzoek bij de voorbereiding van een nieuwe visie op internationalisering die in juni naar de Tweede Kamer gaat.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?