Terug naar overzicht

NSE: magere voldoende voor aanschaf studieboeken

Studeren kost geld. Collegegeld, maar ook geld voor studieboeken en readers. Sommige studenten klagen over de aanschaf van boeken ‘waar aan het einde van het studiejaar de plastic folie nog omheen zit’. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) wilde weten of deze klacht binnen Avans leeft. Daarom werden in de Nationale Studenten Enquête (NSE) vragen gesteld over dat onderwerp.

Naast de standaard vragen die landelijk worden gesteld, kunnen hogescholen ook zelf vragen toevoegen aan de NSE. Voor Avans bijvoorbeeld over het gebruik van Xplora. De AMR heeft in de NSE van 2014 vragen laten toevoegen over boeken en readers.

Magere voldoende Avansbreed
Studenten van de Academie voor Veiligheid en Bestuur en de Pabo zijn het minst tevreden over het gebruik van aangeschafte boeken. De meest tevreden studenten op dit punt zitten bij de Academie voor Sociale Studies Den Bosch en de Academie voor Algemeen Financieel Management. Avansbreed wordt er een 2,99 (schaal 1 op 5) gegeven. Dat is een zéér magere voldoende.

Nick Hegeman, derdejaarsstudent Small Business en Retail Management in Breda en lid van de Avans Medezeggenschapsraad, heeft de vraag naar het gebruik van studieboeken ingebracht in de AMR. ‘Uit eigen ervaring had ik wel een mening hierover. Ik heb nog steeds boeken uit het eerste jaar in het plastic zitten. Medestudenten klagen er over. Nu is het Avansbreed geënquêteerd.’

Boeken kopen niet verplicht
Nick vindt dat academies naar aanleiding van de resultaten van de NSE nog eens goed naar hun boekenlijsten moeten kijken. ‘Studenten kopen alle boeken, maar dat is niet verplicht. Het is vooral de angst anders niet te slagen.’

‘Persoonlijk pleit ik voor meer online colleges en digitale studieboeken’, zegt Nick. Je hoort nu al dat studenten vaker de PowerPointpresentaties lezen dan de boeken. Sommige docenten geven toe dat studieboeken dienen als achtergrondmateriaal.’

Punt. Of had jij nog wat?

Wouter Ktroon

Waarom kopen zoveel studenten nog nieuwe studieboeken? Tweedehands is echt een stuk goedkoper en de boeken zijn vaak nog prima. Op http://www.studieboeken.net kan je gratis je studieboeken kopen en weer verkopen.

2014-05-28 15:28:25

-

Er worden vaak zat boeken 'verplicht' gesteld, waardoor deze worden aangeschaft. Uiteindelijk worden deze boeken niet behandeld in de les en wordt de inhoud niet besproken in het tentamen. Afspraken met leveranciers onder tafel?

2014-05-28 10:54:27

Ramon

Het klopt dat scholen je vaak boeken laten aanschaffen die in de les amper of totaal niet gebruikt worden. Echter, het staat iedereen vrij om thuis zelf het boek open te slaan en de verschillende onderwerpen die in de les ook aan bod komen, te lezen.

2014-05-28 09:41:09

Meer lezen?