Terug naar overzicht

Op zoek naar zes nieuwe lectoren

Avans heeft momenteel vacatures openstaan voor zes verschillende lectoren. ‘Het is een samenloop van omstandigheden dat meerdere lectoraten allemaal nu aflopen. Bovendien is er besloten tot een uitbreiding van het aantal lectoren in het economisch domein. Die gaan zich verenigen in het lectoraat Sustainable Business’, zegt bestuurslid Diederik Zijderveld.

‘Meer dwarsverbanden aanleggen, grotere vragen uit de maatschappij aankunnen en taken beter verdelen tussen lectoren.’ In navolging van de Expertisecentra Veiligheid en Kunst en Vormgeving en het Centre Of Expertise Biobased wil Avans ook andere lectoraten onderbrengen in expertisecentra. ‘Op die manier wordt multidisciplinair samenwerken ook makkelijker’, zegt Diederik Zijderveld, lid van het College van Bestuur van Avans.

Op zoek
Voor het Expertisecentrum Sustainable Business is de hogeschool op zoek naar lectoren: International Business, New Marketing, Improving Business, Sustainable Work and Organisation, Finance and Accounting en Sustainable Strategy and Innovation.

‘Zes lectoraten lijkt veel maar vergeet niet dat elf academies bij dit expertisecentrum betrokken zijn’, zegt Zijderveld. ‘De helft van alle Avansstudenten doet een studie binnen dit domein.’

Caring Society 3.0
Naast het Expertisecentrum Sustainable Business, gaan de huidige lectoraten Active Ageing en Jeugd, Gezin en Samenleving op in een Expertisecentrum Caring Society 3.0. Daar zal nog één lectoraat bijkomen. Naast bovengenoemde expertisecentra is ook het Expertisecentrum Duurzame Innovatie actief vanuit Avans.

Punt. Of had jij nog wat?

Jan Spruijt

...De maaltijd, want alle vacatures zijn inmiddels gesloten ;-)

2014-05-15 13:50:20

Meer lezen?