Terug naar overzicht

Protocol voor afstudeerwerk hbo

Er ontstond de afgelopen jaren twijfel aan het niveau van hbo-diploma’s. Daarom heeft de Vereniging Hogescholen nu een protocol gemaakt voor het beoordelen van afstudeerwerk.

Na de crisis bij Inholland in 2010 riep de Vereniging Hogescholen een expertgroep in het leven die onderzocht of het verstandig is landelijke afspraken te maken over het afstudeerprogramma van opleidingen. Ja dus, concludeert de expertgroep in een nieuw rapport.

Twaalf vragen
‘Dit is een protocol waar iedereen mee uit de voeten kan’, zegt Daan Andriessen, voorzitter van de expertgroep en lector aan de Hogeschool Utrecht. Het protocol bestaat in de kern uit twaalf vragen. Bijvoorbeeld: ‘Weerspiegelen de eindkwalificaties van de opleiding zowel de eisen vanuit het werkveld als de eisen aan het hbo-niveau?’ Of: ‘Waarborgt de opleiding dat elke examinator bekwaam is om een onderbouwd oordeel van de prestaties van studenten tot stand te brengen?’

Onderwijskeurmeester NVAO let al op veel zaken die in het protocol staan, erkent Andriessen. ‘In zekere zin staat er inderdaad niet veel nieuws in. Maar we willen met dit protocol ook handen en voeten geven aan de eisen die de NVAO stelt.’

Onderzoekend vermogen
Speciale aandacht krijgt het onderzoekend vermogen dat studenten aan het eind van hun opleiding moeten bezitten. ‘We merkten tijdens ons werk dat dit aspect voor veel opleidingen nog ingewikkeld is’, zegt Andriessen. Ze leggen de lat uit onzekerheid soms hoger dan nodig is, of stellen eisen die niet relevant zijn voor het beroep dat studenten willen gaan uitoefenen. ‘Het stond niet in onze opdracht, maar als extra service hebben we hierover een hoofdstuk toegevoegd.’

Het protocol is er in de eerste plaats om de hogescholen te ‘inspireren’, zegt Andriessen. Tijdens de ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen is afgesproken dat minstens vijf hbo-instellingen gaan kijken hoe het protocol in de praktijk bevalt.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?