Terug naar overzicht

Taalvaardigheid hbo’ers bedroevend

Het is slecht gesteld met de taalvaardigheid van eerstejaarsstudenten. Ze zijn niet in staat het basisschoolniveau te halen, blijkt uit een steekproef.

Hbo-studenten maken gemiddeld 81 fouten per volgeschreven A4, wo-studenten de helft. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Anouk van Eerden van de Hanzehogeschool en Mik van Es van de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten bevestigen eerder onderzoek naar taalvaardigheid van studenten en geven voor het eerst een indicatie van de omvang van het probleem.

Basale taalfouten
Van Eerden en Van Es hebben zich gericht op basale taalfouten die afbreuk doen aan de begrijpelijkheid van een tekst. Zij probeerden het aantal taalfouten meetbaar te maken door Groningse studenten een simpele tekst te laten schrijven. Vier experts controleerden de teksten op fouten. Alleen fouten die twee of meer beoordelaars herkenden werden meegerekend.

De meest voorkomende fouten zijn verkeerde of overbodige woorden. Onderzoekster en hbo-docent Anouk van Eerden geeft in de Volkskrant een voorbeeld: ‘Frisdranken waar de suikergehalte bijna met de helft gehalveerd wordt’. Verkeerde woordkeus, onjuiste interpunctie en rare zinsconstructies vormen 60 procent van het aantal fouten. Slechts 2 procent van de gemaakte vergissingen betrof een dt-fout. ‘Maar dt-fouten’, zegt Van Eerden, ‘doen geen afbreuk aan de betekenis van de tekst.’

Van Eerden noemt het aantal fouten verbijsterend, vooral omdat het ging om studenten met een talige studie. De omvang van de steekproef, dertig studenten, doet volgens Van Eerden niets af aan de conclusie. ‘Het aantal fouten kan tien lager of hoger liggen, maar blijft veel te hoog.’

Punt. Of had jij nog wat?

Joost

Het blijkt vaker dat betrokkenen niet goed in staat zijn tot adequaat verwoorden. En dan te bedenken dat de sociale HBO'ers (MW, SPH, etc.) in de jeugdbescherming rechters adviseren over ingrijpen in gezinnen, en dat rechters die adviezen volgen!

2015-02-27 12:48:35

Tijd voor Taal

@Taalnazi Dit is inderdaad een probleem. LET OP JE SPELLING. Ondertussen ook nog claimen dat ze zelf op kwaliteit letten en dan studiehandleidingen en presentaties die volstaan met spelfouten en gramaticale fouten. maar ja.

2014-05-07 09:52:28

Roel

Wanneer ik werk lees van medestudenten vallen mij ook vaak basale fouten op. Wat betreft 'jargon': het gaat niet altijd over een vak. Jargon is taal dat door een groep mensen gebruikt wordt en voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen is.

2014-05-06 13:25:16

harry

Ik kweet nie wa dei gappie et over heefd swa

2014-05-05 14:11:30

Taalnazi

Ze zouden een dergelijk onderzoek moeten doen naar docenten van Avans. De taalkwaliteit van studenten is inderdaad bedroevend, echter is 90% van de docenten ook niet bepaald een rolmodel omtrent taalgebruik.

2014-05-05 12:05:32

Mark

Mooi! Kunnen we deze -dt onzin dan ook per direct stop zetten. Als dit toch geen afbreuk aan de betekenis van de tekst doet, kunnen we net zo goed als overbodig beschouwen. Laten we de taal op dat gebied al vereenvoudigen.

2014-05-05 08:26:08

Anoniem

@Henk Bij technische opleidingen is het net zo belangrijk als bij meer sociale opleidingen om goed te kunnen schrijven. Stel dat de theorieën van Einstein of Newton vol zouden staan met taalfouten, zou jij ze dan nog geloven?

2014-05-03 17:40:35

Anoniem

Ze laten het nu wel lijken alsof iedere student zoveel taalfouten etc. maakt, maar dit is echt niet altijd het geval. Er zijn altijd uitzonderingen, maar die betrekken ze er natuurlijk weer niet bij.

2014-05-03 17:32:03

Communicatiedocent

Buiten kijf. Echter, wat doen we er aan? Instelling van docent, student en opleiding is dat het niet van belang is. Dat klopt ook deels. Het is een middel en geen doel. We moeten dit ook zo onderwijzen.

2014-05-02 14:36:36

Tom

@ Henk en Piet, Gramatica? Grammatica! ssst...

2014-05-02 14:01:17

Meer lezen?