Terug naar overzicht

Avans biedt ruimte aan vrouwelijk talent

Avans heeft de ambitie om 33 procent vrouwen in de top van de organisatie te hebben. Die doelstelling is in 2013 gehaald.

Enkele jaren geleden heeft Avans het landelijke Charter Talent naar de Top ondertekend. Daarmee heeft de hogeschool de doelstelling uitgesproken dat 33 procent van de functies in het College van Bestuur en van de directiefuncties wordt vervuld door vrouwen. Gemiddeld ligt dat percentage in de sector hoger onderwijs op 25,4 procent.

Top van de hogeschool
Uit gegevens van 2013 blijkt dat Avans de gestelde doelstelling heeft gehaald. De top van de hogeschool bestaat voor 33,9 procent uit vrouwen. Bij de coördinerende functies en rollen onder de top wordt 55,8 procent vervuld door vrouwen, tegen gemiddeld 31,6 procent in de sector.

In mei van dit jaar is een groep medewerkers gestart met het Management Potential Programma. Dat is een programmma voor Avansmedewerkers die worden opgeleid tot leidinggevenden. De helft hiervan bestaat uit vrouwen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?