Terug naar overzicht

Gemeente verplicht jonge moeder te studeren

Sommige werkloze jongeren moeten van de gemeente studeren, terwijl ze nooit een diploma zullen halen. Ze krijgen geen bijstandsuitkering, en blijven achter met een studieschuld.

Een jonge alleenstaande moeder kreeg geen uitkering meer, maar moest vorig jaar gaan studeren van haar gemeente. Een succes bleek het niet: ‘Ze heeft net een negatief bindend studieadvies gekregen, en moet dus alweer stoppen met haar studie’, vertelt Henna Bielander, studentendecaan van Hogeschool Inholland in Rotterdam. ‘De kans dat ze een andere opleiding wel gaat halen is klein. Ondertussen heeft ze geld geleend van DUO om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Haalt ze geen diploma, dan moet ze behalve haar lening ook haar hele studiebeurs terugbetalen.’

Bijstandsbudget
Jongeren onder de 27 jaar moeten óf werken óf leren, staat in de wet. Gemeenten kunnen een uitzondering maken, maar dat kost geld. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun bijstandsbudget, dus krijgen jongeren in sommige steden sneller een uitkering dan in andere.

Eerder waren alleenstaande ouders met kleine kinderen vrijgesteld van de scholingsplicht, maar dat is sinds 2012 niet meer het geval. Volgens Annemiek de Jong van de Stichting steunpunt studerende moeders verplichten sindsdien vrijwel alle gemeenten jonge moeders om door te leren. ‘In principe is dat een goed idee, vinden veel vrouwen zelf ook. Maar het onderwijssysteem is totaal niet op hen ingesteld. Het is dus vaak dweilen met de kraan open. Sommige jongeren zijn al eerder met een opleiding gestopt omdat ze studie en zorg niet konden combineren. De kans dat het een tweede keer wel lukt is dan erg klein.’

Verspilling van studiefinanciering
Maar niet alleen jonge moeders raken verstrikt in de eisen van de gemeente. Studentendecaan Alvar van Rijn van de NHL Hogeschool heeft meerdere studenten gesproken die door uitkeringsinstantie UWV zijn doorgestuurd: ‘Een jonge man die moest gaan studeren koos voor Frans, maar die opleiding begint alleen in september. Toch eiste de gemeente dat hij al in februari zou beginnen, dus volgt hij nu tijdelijk een andere studie. Maar daarmee verspilt hij wel een half jaar studiefinanciering.’

Gemeenten gaan ervan uit dat de studiefinanciering ongeveer hetzelfde oplevert als een bijstandsuitkering. In die berekening worden de basisbeurs (279 euro), een aanvullende beurs (260 euro) én een lening (452 euro) bij elkaar opgeteld. Voor alleenstaande ouders komt daar nog eens 476 euro bij. De bijstand is in dat geval zelfs iets lager: 743 euro voor alleenstaanden en 1.040 euro voor alleenstaande ouders.

Geen vakantiegeld of bijzonder bijstand
Maar studenten krijgen geen vakantiegeld en hebben geen recht op bijzondere bijstand als bijvoorbeeld de wasmachine kapot gaat. Wie zijn diploma niet haalt zal bovendien de hele studiebeurs moeten terugbetalen, inclusief de eventuele eenoudertoeslag. Als terugbetalen niet lukt omdat iemand geen baan weet te vinden, heeft de gemeente daar geen last van. De studiefinanciering wordt immers betaald door het Rijk.

Hogescholen op hun beurt krijgen te maken met ongemotiveerde studenten, die snel uitvallen. Bielander van Hogeschool Inholland benadrukt: ‘Een deel van deze groep heeft absoluut de capaciteiten om een hbo-diploma te halen. Maar een deel ook niet. Iemand met een mbo-4 diploma is gewoon niet altijd geschikt voor het hbo. Maar ja, die jongeren zitten klem, dus wat kun je tegen ze zeggen?’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?