Terug naar overzicht

Kamsma ongerust over budgetrecht AMR

Sommige bestuurders houden hun hart vast als medezeggenschapsraden straks de begroting van hun universiteit of hogeschool weer mogen afkeuren. Ze vinden adviesrecht goed genoeg.

Vicevoorzitter Marja Kamsma van Avans is één van deze ongeruste bestuurders, bleek tijdens een door de Vereniging Hogescholen georganiseerd debat. Ze denkt met weinig plezier terug aan een slepend conflict met de Avans Medezeggenschapsraad. ‘De afkeuring van de begroting leidde tot een impasse. We hebben de salarissen illegaal moeten uitbetalen. Maar als we nog een keer zo’n conflict hebben, doen we dat gewoon niet meer’, verzekert de strijdbare Kamsma.

Leenstelselakkoord
In het leenstelselakkoord is op aandringen van D66 afgesproken dat ze medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen het ‘instemmingrecht op de hoofdlijnen van de begroting’ terugkrijgen. Dat budgetrecht had haar voorganger Jo Ritzen in 1997 uit de wet gehaald. Anders dan bij de universiteiten wisten de meeste hbo-raden hun budgetrecht te behouden.

Theo de Wit, voorzitter van de vereniging van raden in het hbo, zei niet te begrijpen waar de angst voor het instemmingsrecht vandaan komt. De ervaring in het hbo leert volgens hem dat mr-leden een begroting niet zomaar afkeuren. ‘Het zijn hoogopgeleide professionals die hun verantwoordelijkheid heus wel nemen.’ Maar als er niet naar hun argumenten geluisterd wordt is het instemmingsrecht volgens hem een goede stok achter de deur.

Begroting afkeuren
Dat vindt ook Lex Sietses, penningmeester van studentenvakbond LSVb. ‘In de meeste gevallen kom je er samen wel uit, maar als je na drie jaar praten nog steeds tegenover elkaar staat en een bestuur zegt: we doen dit toch, dan is het wel belangrijk dat je een begroting kunt afkeuren.’

Het idee om medezeggenschapsraden alleen instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting te geven, vindt hij onnodig. Raden hebben het volgens hem vanzelf over de belangrijkste beleidskwesties.

Punt. Of had jij nog wat?

Marc

Zou de AMR wellicht ook iets mogen over salarissen en bonussen van bestuurders??

2014-07-08 15:55:57

Marcel van der Molen

Avans Hogeschool heeft een professioneel team van betrokken en kundige AMR leden en zijn absoluut in staat om begrotingen te beoordelen en te toetsen. Dus Marja, wees niet ongerust.

2014-07-08 15:53:46

Meer lezen?