Terug naar overzicht

Vlaamse hogescholen willen af van opleidingskeuring

Vlaamse hogescholen en universiteiten hopen dat de komende regering van Vlaanderen een einde maakt aan de opleidingskeuringen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie.

De hogescholen en universiteiten willen dat er onmiddellijk een einde komt aan de visitatie van opleidingen. Een instellingskeuring zou genoeg moeten zijn, schrijven ze in een brief aan de twee partijen die onderhandelen over het nieuwe kabinet. Het huidige systeem zou te veel tijd en geld kosten.

Instellingsaccreditatie
Net als in Nederland krijgen de Vlaamse opleidingen bezoek van commissies van deskundigen die hun kwaliteit beoordelen. Daarnaast zal de NVAO vanaf 2015 ook in Vlaanderen de instellingsaccreditatie invoeren. Daarbij wordt getoetst of universiteiten en hogescholen hun eigen kwaliteitszorg op orde hebben.

Dat geeft een ‘nodeloze overlap van inspanningen’, aldus de brief. De medewerkers hebben wel meer te doen, is kortweg de gedachte. De inspanningen staan niet meer in verhouding tot de kleine kwaliteitswinst die nog geboekt zou kunnen worden.

Vertrouwen
Een instellingskeuring moet genoeg zijn, stellen de ondertekenaars. De universiteiten en hogescholen verdienen vertrouwen, vinden ze, in plaats van het wantrouwen dat uit de voorgenomen dubbele accreditatie – van opleiding én instelling – zou spreken.

Ook veel Nederlandse hogescholen en universiteiten klagen over het vele werk dat de accreditatie met zich meebrengt. Onlangs nog pleitte vicevoorzitter Simone Buitendijk van de Universiteit Leiden voor zwaardere toetsing van de hele onderwijsinstelling en veel lichtere, onaangekondigde toetsing van de afzonderlijke opleidingen.

Opleidingsniveau
Collegevoorzitter Leendert Klaassen van Stenden Hogeschool, ziet dat net even anders: ‘Als je alleen naar de instelling kijkt en naar de centrale en decentrale kwaliteitsbewaking, dan zie je mogelijk toch onvolkomenheden over het hoofd. Het is goed dat de NVAO elke keer doorprikt tot het opleidingsniveau. Want vreemde ogen dwingen nu eenmaal.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?