Terug naar overzicht

Acht op de tien hbo-docenten master in 2016

Over twee jaar moet minstens 80 procent van alle hbo-docenten een master- of doctorsdiploma op zak hebben. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker herhalen die doelstelling in een brief aan de Tweede Kamer.

In de aanloop naar Prinsjesdag, als de nieuwe rijksbegroting wordt gepresenteerd, zetten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hun plannen en successen op een rij. Docenten krijgen van het kabinet meer gelegenheid om zich bij te scholen, benadrukken ze, en begaafde leerlingen zullen extra worden uitgedaagd. De bewindslieden tellen nog eens alle bedragen op die in onderwijs worden geïnvesteerd: 2,2 miljard euro, als ze de opbrengst van het leenstelsel (één miljard) alvast meenemen.

Over het hoger onderwijs zegt de brief weinig meer dan dat 80 procent van de hbo-docenten in 2016 ten minste een hbo- of wo-mastergraad moet hebben. Op zich is dat geen nieuws. Een jaar voordat de afzonderlijke hogescholen in 2012 prestatieafspraken sloten met het ministerie, waren daarover al afspraken met de hele sector gemaakt.

Ambitie Avans: 70 procent
Sommige hogescholen waren al wat verder dan andere, maar allemaal streven ze naar meer hoger opgeleide docenten. De Hogeschool Utrecht stelde 86 procent in het vooruitzicht, terwijl bijvoorbeeld Avans in zijn ambities op 70 procent uitkwam en de Hogeschool Inholland op 61 procent.

Prestatieafspraken
In hoeverre ze die ambities werkelijk gaan halen, blijft voorlopig afwachten. De hogescholen hebben – overigens net als de universiteiten – voor de zomer een brief gestuurd aan het ministerie van OCW over de prestatieafspraken. Er was zoveel aan het beleid veranderd, dat de ze bang zijn dat ze misschien niet alle streefcijfers halen. Daar zou de minister rekening mee moeten houden.

Dat hbo-docenten beter geschoold moeten zijn, is al een tijdje gemeengoed in Den Haag. Toenmalig staatssecretaris Zijlstra begon ermee in 2011. Hij dacht dat in 2020 alle hbo-docenten minimaal een masterdiploma zouden kunnen hebben. Destijds was dit aandeel nog maar 66,2 procent.

Masterstress
De druk op docenten om een masteropleiding te gaan volgen is aanzienlijk. Sommigen krijgen zelfs last van ‘masterstress’, bleek uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond. Het blijkt in de praktijk lastig om studieverlof te nemen. Tijdelijke docenten die geen mastertitel hebben, komen moeilijk aan een vaste aanstelling.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?