Terug naar overzicht

Bestuurders hoger onderwijs bezorgd over lager salaris

De werkgeversverenigingen van universiteiten en hogescholen zijn tegen verdere verlaging van het salaris van bestuurders en toezichthouders. Ze hebben beide een brief geschreven aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Talloze belangenorganisaties verzetten zich tegen de plannen van minister Plasterk om de topsalarissen in de publieke en semi-publieke sector verder in te dammen, aldus RTL Nieuws. Tussen de vele protestbrieven zitten ook brieven van de Vereniging Hogescholen en universiteitenvereniging VSNU.

‘Goed denkbaar dat aan een promotie van bijvoorbeeld een faculteitsdirecteur tot lid van het college van bestuur van een hogeschool meer nadelen dan voordelen zijn verbonden’

De Vereniging Hogescholen voorziet ‘tal van problemen’ als bestuurders (en toezichthouders) inderdaad minder salaris gaan krijgen. De raden van toezicht zien al leden opstappen sinds de eerste verlaging van topsalarissen in 2013, aldus de brief. Als er nog een verlaging komt, krijgen bestuurders zelfs minder goed betaald dan sommige van hun medewerkers. ‘Dan wordt het goed denkbaar dat aan een promotie van bijvoorbeeld een faculteitsdirecteur tot lid van het college van bestuur van een hogeschool meer nadelen dan voordelen zijn verbonden’, aldus de brief.

Geen reden tot onderscheid
Bovendien steekt het de bestuurders van hogescholen dat hun collega’s aan de universiteiten meer betaald mogen krijgen. Zeker als het salaris verder omlaag gaat, is er volgens hen geen reden meer voor dit onderscheid. De brief van de Vereniging Hogescholen is ondertekend door voorzitter Thom de Graaf, tevens senator voor D66 in de Eerste Kamer.

De universiteiten houden het kort. Ze hebben wel begrip voor het inperken van de salarissen, maar wijzen erop dat de universiteiten nog maar ‘in zeer beperkte mate’ ervaring konden opdoen met de vorige verlaging, die in januari 2013 inging. Het is ‘jammer’ dat die niet eerst geëvalueerd wordt.

Ook andere topverdieners
Verder vinden ze het zorgelijk dat Plasterk zijn vizier ook op hoogleraren en docenten richt. Plasterk wil eerst het salaris van bestuurders inperken, maar later komt ook het salaris van hoogleraren en andere topverdieners in de (semi-)publieke sector aan bod.

De universiteiten zijn naar eigen zeggen verwikkeld ‘in een wereldwijde strijd om de meest talentrijke onderzoekers en docenten’ om de wetenschap en het onderwijs op het ‘gewenste hoge internationale niveau’ te houden. Straks kunnen de universiteiten mogelijk niet meer concurreren met universiteiten in het buitenland. ‘Dit lijkt ons een niet-bedoeld effect van de aanscherping’, aldus de universiteiten.

30 procent boven ministersalaris
Vorig jaar werd het salaris van bestuurders in de publieke en semi-publieke sector al verlaagd. Nieuwe bestuurders zouden hooguit 30 procent boven een ministersalaris mogen verdienen. De huidige bestuurders moeten hun salaris binnen afzienbare tijd tot die norm terugbrengen. Volgens het nieuwe wetsvoorstel mag het salaris van bestuurders helemaal niet meer boven dat van een minister uitsteken. Bovendien kondigt Plasterk aan dat ook andere grootverdieners hun salaris moeten beperken die voorheen buiten schot bleven, zoals hoogleraren en topfunctionarissen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?