Terug naar overzicht

Grote studentenverenigingen 18+

Tot de studentenverenigingen die geen minderjarigen meer toelaten, behoren onder meer de corpora van Amsterdam, Utrecht en Leiden. Animoso, Totus en Virgo, de grootste aan Avansgerelateerde studentenvereniging zijn nog toegankelijk voor studenten onder de achttien.

De verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol van zestien naar achttien jaar stelt studentenverenigingen voor een probleem: hoe kunnen ze zorgen dat minderjarige leden inderdaad geen biertje meer bestellen?

Foto’s van minderjarige leden achter de bar
Dit voorjaar bleken zes verenigingen de meest drastische oplossing te kiezen: ze laten geen minderjarige studenten meer toe. Andere verenigingen werken met polsbandjes of hangen de foto’s van minderjarige leden achter de bar. Ook moeten minderjarige leden soms een contract ondertekenen waarin ze beloven op de vereniging geen alcohol te drinken.

Nu meldt persbureau Novum na een rondgang dat enkele grote corpora inderdaad alleen nog meerderjarigen toelaten. Novum noemt het Amsterdamsch Studenten Corps, het Leidse Minerva, het Utrechtsch Studenten Corps, maar ook de Rotterdamse studentenvereniging Laurentius.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?