Terug naar overzicht

Avans houdt 19,5 miljoen euro over

Vorig jaar hebben de hogescholen samen 110 miljoen euro overgehouden, blijkt uit een analyse van hun jaarverslagen 2013. Het eigen vermogen van het hbo groeide in vijf jaar tijd van één miljard naar 1,5 miljard euro. Avans hield 19,5 miljoen over.

Dat meldt Hogeronderwijs.nu, de website van de Algemene Onderwijsbond, op grond van de jaarverslagen. De groei van het vermogen komt niet onverwacht. In december 2013 kregen de hogescholen ieder hun aandeel van de 35 miljoen euro die het hbo in het Herfstakkoord werd toebedeeld. Die miljoenen kwamen te laat binnen om in dat jaar nog uit te geven.

Hand op de knip
Daarnaast keerde het in 2011 opgeheven Waarborgfonds hbo 32 miljoen euro uit. De overige 43 miljoen euro hebben hogescholen volgens het onderzoek overgehouden door de hand op de knip te houden.

Van alle hogescholen boekte de Hogeschool Zeeland in 2013 de grootste ‘winst’: ze hield ruim 10 procent, oftewel 4,7 miljoen over van de 44 miljoen die er in 2013 binnenkwam. Avans verwachtte een overschot van 9,5 miljoen, maar hield 19,5 miljoen over (8,6 procent). De Brabantse hogeschool gaat volgend jaar fors meer in onderwijs investeren.

De afgelopen vijf jaar hield Avans nog meer over dan Fontys, in totaal 73,7 miljoen euro. Het eigen vermogen steeg naar 155 miljoen euro, de solvabiliteit naar 62 procent.

5 miljoen extra voor onderwijs
Avans heeft het opgespaarde geld volgens collegelid Marja Kamsma de komende jaren ‘hard nodig’ om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en een impuls te geven aan het toegepast onderzoek, zo staat op Hogeronderwijs.nu. De hogeschool trekt vanaf volgend jaar structureel 5 miljoen euro extra uit voor onderwijs en 8 miljoen voor onderzoek, blijkt uit het jaarverslag. Ook is er geld gereserveerd voor het opzetten van een Agrifood Campus in Den Bosch, samen de gemeente en de HAS Hogeschool.

Van de brede hogescholen kwam vorig jaar alleen de Hogeschool Utrecht 200.000 euro te kort – veel minder dan het begrote verlies van 15,9 miljoen.

Verlies
Van de hogescholen in het kunstonderwijs, de agrarische hogescholen en de zelfstandige pabo’s draaide de helft vorig jaar verlies. Omdat de gespecialiseerde hogescholen over het algemeen een goede vermogenspositie hebben, leiden die tekorten niet meteen tot problemen, aldus Hogeronderwijs.nu.

Punt. Of had jij nog wat?

Duurzaamheid

Wordt er ook meer geinvesteerd in duurzaamheidsinvesteringen rondom de scholen?

2014-09-29 18:49:28

Mitchel

Avans zou meer moeten investeren in internationale workshops om zo naamsbekendheid te genereren. Verder investeren in de student en kantinepersoneel.

2014-09-23 09:44:54

Mark

volgens mij heeft Avans weinig inspraak in het vast stellen van het collegegeld. Dit is standaard bedrag voor elke hogeschool/universiteit in het land... Misschien investeren in betere werkplekken, netwerk met het bedrijfsleven, etc...

2014-09-23 09:37:21

Tim

Verlaag aub het collegegeld. Extra parkeerplekken zijn leuk voor de personen die per auto reizen, wat dus niet iedereen is. Het verlagen van het collegegeld zal iedereen 'treffen'. Tot nu toe is bijna elk jaar het collegegeld met 100 euro (!)gestegen

2014-09-23 09:00:24

Meer parkeerplekken nodig

Genoeg geld dus, tijd voor een parkeergarage.

2014-09-22 18:01:27

Ilias

Daar kan je nog een leuke spits en buitenspeler van halen!

2014-09-22 16:11:44

Arold Roestenburg

Beste Willy, die optie staat er nu bij.

2014-09-22 16:04:49

Willy Huijsmans

Ik mis in de Poll : investeren in onderwijs

2014-09-22 15:53:59

Mooiman

Mooi man lekker collegegeld laten betalen toch

2014-09-22 14:37:15

Meer lezen?