Terug naar overzicht

Feedback docent geen officiële beoordeling

De onvoldoende voor een herkansing van een ondernemersplan vonden studenten van de Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) niet terecht. Ze tekenden beroep aan. De projectgroep had immers de feedback van hun docent toegepast.

Tijdens de zitting van het College van Beroep voor de Examens (COBEX) pleitten de AMBM-studenten voor een extra herkansing van het financiële deel van een ondernemersplan waar zij in de propedeusefase aan hebben gewerkt. Nadat de studenten de eerste keer een onvoldoende kregen, mocht de projectgroep herkansen.

De studenten pasten een zekerheidscontrole toe en mailden hun docent voor feedback voordat zij de verbeterde versie inleverden. De docent stelde in zijn reactie twee issues aan de orde die de studenten vervolgens hebben aangepast.

Dubbele check
Tot hun verbazing resulteerde ook de herkansing, na de dubbele check, in een onvoldoende. ‘Je mag verwachten dat het advies van een docent betrouwbaar is’, zegt een van de studenten tijdens de zitting. ‘De docent geeft aan dat het er verzorgd uitziet en alle onderdelen bevat.’

Toch bleek er een onderdeel te ontbreken. De voorzitter van het COBEX vraagt zich af of de studenten mogelijk te simpel hebben gedacht over de gestelde verbeterpunten. En merkt op dat de docent in de e-mail aangeeft ‘niet diep te hebben gekeken’ en het dus beperkte feedback was.

Formele status
De examencommissie van de academie stelt dat de studenten geen formele status mogen verlenen aan de e-mail van de docent. ‘Het is geen toetsmoment, dus geen officiële beoordeling.’

De zaak wordt ongegrond verklaard, de studenten krijgen geen extra herkansing.

Punt. Of had jij nog wat?

Marijke

@Mieke, docenten hebben (zoals bij ASIS) liever een mail dan face-to-face want "ze zijn altijd zo druk" en hebben "geen tijd". Dus ik weet niet of jou opmerking opgaat.

2014-09-30 12:37:43

Anoniem

Er bestaat niet iets als "niet diep kijken", je hebt het gelezen en je geeft feedback die toepasselijk is, of je hebt dus niet gelezen en maakt je er makkelijk van af!

2014-09-30 12:36:00

Anoniem

Het gaat er hiet overigens niet om de iets vergeten. Het gaat om het feit dat je van de docent uit mag gaan dat hij zn zaakjes op orde heeft: Feedback moet ALTIJD volledig zijn en gericht op de criteria van de desbetreffende projecten.

2014-09-30 12:35:03

Anoniem

@Mieke, je mag wel verwachten dat de docent die feedback geeft feedback geeft die zodanig is dat je weet dat je dus niet de verkeerde kant op word gestuurd. Wat blijkbaar hier wel is gebeurd: hij zegt het is volledig, blijkt dus van niet.

2014-09-30 12:32:48

Mieke

Daarnaast ben ik van mening dat je als student op zijn minst de moeite moet doen je docent face-to-face te spreken voor feedback en niet lui moet gaan zitten mailen....Dan snap ik dat niet alle feedback gegeven kan worden.

2014-09-30 12:12:09

Mieke

Verantwoordelijkheid geld in dezen meer voor de studenten, zorg voor volledigheid van producten die je inlevert en schuil je niet achter de docenten. Als een docent feedback geeft mag je er niet van uitgaan dat deze 100% volledig is.

2014-09-30 12:10:50

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid moet worden genomen door docenten, Mieke. Maar de docenten (9 op de 10) verschuilen zich constant achter het verhaal dat wij o-zo verantwoordelijk moeten zijn op het HBO om maar zelf niets te hoeven doen...

2014-09-30 10:01:12

Mieke

Als in het stuk een onderdeel volledig mist neem je het dan wel serieus? We willen allemaal toch zo zelfstandig zijn, moet een HBO-docent ons dan echt aan de hand meenemen en ons op de vingers tikken als er een onderdeel vergeten is?

2014-09-30 08:40:25

Anoniem

Wat willen ze? De docent beoordeeld uiteindelijk het stuk. De leerlingen doen dan ook wat de docent wil. Op deze manier kunnen studenten het nooit goed doen. Ik zeg beroep aantekenen bij het college van beroep voor de examens! Niet bij laten zitten!

2014-09-29 16:22:59

Demy

Geheel met bovenstaande reacties eens. Dit is echt weer een machtsvertoning. De docent snapt blijkbaar zelf de opdracht niet. Anders had deze wel gerichte feedback gegeven. Als de docent het niet snapt hoe moeten de studenten het dan begrijpen.

2014-09-29 15:27:13

Meer lezen?