Terug naar overzicht

Opnieuw numerus fixus Avansopleidingen

Het College van Bestuur stelt voor het studiejaar 2015-2016 een numerus fixus in voor acht opleidingen. Opvallend in het rijtje zijn de opleidingen Chemie en Biologie en Medisch Laboratorium onderzoek.

Onder de opleidingen met een numerus fixus zijn de usual suspects zoals Communication & Multimedia Design, Fysiotherapie en Verpleegkunde. Opvallend is de numerus fixus op twee opleidingen van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM).

‘We zijn vooral beperkt in labruimtes. Die zijn op een gegeven moment vol’

Academiedirecteur Paul van Hal ziet zich gedwongen de instroom te beperken. ‘Eigenlijk wil ik het niet, maar ik zie geen andere mogelijkheden’, zegt hij. De Bossche Chemie-opleiding is dit jaar begonnen met 80 nieuwe studenten, opnieuw een verdubbeling ten opzichte van vorig studiejaar. Aan Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek zijn dit jaar 500 studenten begonnen, honderd meer dan vorig jaar. ‘We zijn vooral beperkt in labruimtes. Die zijn op een gegeven moment vol’, zegt Van Hal. ‘Ook de verbouwing aan de Lovensdijkstraat speelt een rol.’

Krapte op de arbeidsmarkt
Niet alleen Avans, ook andere hogescholen die dezelfde labopleidingen aanbieden overwegen een numerus fixus, weet Van Hal. ‘Dat is een bijkomende factor. Ik wil straks niet een massale toestroom opvangen van studenten die elders niet terecht kunnen.’ Met krapte op de arbeidsmarkt heeft het in ieder geval niets te maken. ‘Nee, dat speelt helemaal niet in onze regio.’

Een overzicht van opleidingen met een door het College van Bestuur voorgenomen numerus fixus:
• De opleiding ABC, 180 met decentrale selectie;
• De opleiding Chemie, 250 centrale loting;
• De opleiding BML, 250 centrale loting;
• De opleiding CMD, 480 met decentrale selectie
• De opleiding FT VT, 150 centrale loting;
• De opleiding FT DT, 0;
• De opleiding HBO V, 380 (90 DC, 280 loting);
• De opleiding IVK VT, 385 centrale loting.

Liever niet
Het gaat om een voorgenomen besluit van het College. Het is nog niet zeker of alle opleidingen daadwerkelijk de numerus fixus gaan invoeren. Paul van Hal geeft aan het liever niet te doen, als er betere alternatieven zijn.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?