Terug naar overzicht

Student wil alternatieve toetsvorm Engels

Een student voor de Academie voor Deeltijd wil een andere toetsvorm voor het vak Engels. De examencommissie zegt dat het niet mogelijk is om een alternatief aan te bieden en sprak een negatief bindend studieadvies uit.

Tijdens de zitting van het College van Beroep voor de Examens (COBEX) geeft de deeltijdstudent aan dat in verband met zijn dyslexie een andere manier van toetsen gewenst is. De examencommissie beaamt dat er verschillende faciliteiten zijn voor studenten met dyslexie. ‘Studenten kunnen 25 procent extra tentamentijd krijgen. Ook kan het tentamen uitgeprint worden op A3-formaat.’
De student heeft deze extra tijd gekregen, maar het tentamen op A3-formaat maken, was voor hem niet nodig. ‘Ik blijf toch wel last houden van mijn dyslexie’, zegt de student.

Mondeling tentamen
Bij een alternatieve toetsvorm denkt hij aan het afnemen van een mondeling. ‘Dat is niet de normale gang van zaken’, zegt de examencommissie. ‘Er kan niet zomaar een mondeling afgenomen worden bij een student. Dit is organisatorisch erg lastig. Bovendien is deze toetsvorm uitgesloten omdat er getoetst wordt op schrijf- en leesvaardigheid.’

‘Alle tentamens binnen, behalve die van Engels’

‘Op een hbo-opleiding moet je een bepaald niveau Engels beheersen’, zegt de examencommissie. ‘De student heeft na het eerste jaar al z’n studiepunten gehaald, op de vakken Nederlands en Engels na. Inmiddels heeft hij Nederlands ook gehaald, maar Engels blijft hem achtervolgen. ‘Wij zijn bang dat hij de opleiding niet kan afronden omdat ook heel veel leer- en lesstof in het Engels is.’

Zes eerdere kansen
‘Voor alle andere vakken haal ik een bovengemiddelde score,’ pleit de student. ‘Ik weet dat ik de opleiding aankan.’ De student vraagt daarom om een alternatieve toetsvorm, niet om uitstel. Eerder kreeg de student al een jaar uitstel voor het behalen van zijn propedeuse, daarom kreeg hij zes eerdere kansen.

Uitspraak
Het COBEX heeft het beroep ongegrond verklaard. Het bindend studieadvies blijft staan. De student moet de opleiding verlaten.

Punt. Of had jij nog wat?

Harrie

Als deze student echt in alle vakken goede cijfers gehaald heeft behalve dan de talen is het duidelijk dat er iets mis is met het systeem van de onderwijs aanbieder in plaats van de student

2014-09-21 14:22:40

Piet

Dit artikel laat duidelijk zien dat er iets mis is met het Nederlandse onderwijssysteem. Het systeem is niet flexibel, terwijl de student dat wel moet zijn. De jongen kon gewoon meedraaien, maar moet nu alsnog stoppen om 1 dingetje. Doodzonde.

2014-09-20 15:33:01

Jan

Kom op zeg, als je een vak na 6 herkansingen niet haalt en dus al extra uitstel hebt gekregen. Om vervolgens nog extra te gaan zeuren om een andere toetsvorm dan doe je echt iets fout.

2014-09-19 14:34:13

Meer lezen?