Terug naar overzicht

Studenten hebben vaker eigen bedrijf

Nederlandse studenten starten vaker een bedrijf naast hun opleiding. Ze volgen een wereldwijde trend.

Twee jaar geleden was 3 procent van de studenten zelfstandig ondernemer, bleek uit een vragenlijst die door zo’n tienduizend studenten was ingevuld. Nu is dat 6 procent: er lijkt sprake van een verdubbeling.

Hbo’ers zijn ondernemender
Daar valt wel iets op af te dingen. Er zitten deze keer meer hbo’ers in de steekproef en die zijn ondernemender, vertelt Hendrik Halbe, een van de auteurs van het rapport over Nederland. Ook kwam van sommige universiteiten meer respons dan van andere: verreweg de meeste respondenten studeren in Rotterdam of Groningen.

Ondernemerschap in de lift
Maar het past wel bij het wereldwijde beeld dat opdoemt uit de zogeheten Global university entrepreneurial spirit students’ survey (Guesss), waarin het wereldwijde animo voor ondernemerschap wordt gepeild. Ook in andere landen lijkt ondernemerschap in de lift te zitten: internationaal steeg het aantal studenten met een eigen onderneming van twee naar acht procent, aldus Halbe.

Vlak na hun afstuderen willen de meeste studenten in een klein of middelgroot bedrijf werken, maar ze hebben wel toekomstdromen: 27 procent wil na een jaar of vijf eigen baas zijn. Mannen zeggen dat vaker dan vrouwen (31,3 om 24,5 procent).

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?