Terug naar overzicht

4 stappen tot studiesucces: plannen, denken, oefenen en belonen

Door meer inzicht in je brein heb je invloed op de keuzes die je maakt en daarmee op je studiesucces. Tussen je 17e en 25ste is je brein namelijk volop in ontwikkeling. De werkgroep Brein & Leren van Avans doet onderzoek naar het brein in combinatie met studeren.

Niet alle delen van je brein ontwikkelen zich even snel of gelijkmatig. Zo vormt het emotionele gebied, diep in het brein, zich relatief snel. Het is bovendien sterk actief tijdens de adolescentie. De prefrontale cortex, ofwel het rationele deel, is een gebied dat zich relatief laat ontwikkelt. Dat hersengebied is echter essentieel voor het plannen van je studie, het overzien van de consequenties van je acties en het corrigeren van je gedrag.

Het beloningsgebied is bij de gemiddelde student sterk actief waardoor kortetermijnbeloningen een extra fijn gevoel opleveren. Dat kan bijdragen aan uitstelgedrag. Het langetermijnperspectief is nog wat minder ontwikkeld, omdat het meer rationele gedeelte van het brein nog volop aan het rijpen is. Deze disbalans kan het extra aantrekkelijk maken om te kiezen voor whatsappen met vrienden in plaats van in de boeken te duiken. Maar daar kun je wat aan doen!

Tip 1 Stel doelen en plan je activiteiten
Om aan je kortetermijnbehoeften tegemoet te komen, is het handig om een langetermijndoel op te splitsen in subdoelen. Dat geeft structuur en niet onbelangrijk, het levert op korte termijn succes op waardoor je gemotiveerd blijft. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je steeds een hoofdstuk bestudeert, samenvat en vragen beantwoordt. Pas als je die stof beheerst, ga je verder met het volgende hoofdstuk.

Tip 2 Denk positief
Om je doelen te behalen en uitstelgedrag te verminderen is het handig om beperkende en onrealistische gedachten om te buigen naar mogelijkheden en positieve gedachten. Perfectionisme: ‘het moet perfect zijn’ of twijfelen aan jezelf: ‘dit is te moeilijk voor mij, dit kan ik niet’ kunnen oorzaken zijn voor uitstelgedrag, maar ook gedachten als: ‘ik vind het niet nuttig’ of ‘ik haal toch een onvoldoende’. Vraag jezelf af wat je gedachten zijn en buig die positief om.

Tip 3 Oefen met jezelf en anderen
Als je twijfelt aan je kunnen, kijk dan door de neurowetenschappelijke bril naar de manier waarop verbindingen in de hersenen tot stand komen: door te oefenen en het brein te prikkelen. Capaciteiten zijn ontwikkelbaar, ze liggen niet vast. Bijvoorbeeld: hoe vaker je – op verschillende manieren – herhaalt, hoe sterker de verbindingen. Dus naast de theorie overlezen of samenvatten, kun je de tekst aan jezelf of medestudenten uitleggen. Dat is super effectief. Bedenk vragen die je op basis van de lesstof zelf kunt beantwoorden en controleer ook of ze goed zijn. Dat vraagt iets meer inspanning, maar je onthoudt de stof echt beter. Dan werk je aan je vermogen om kennis in verschillende situaties in te zetten.

Tip 4 Beloon jezelf
Belonen helpt je om je doelen te behalen en kan uitstelgedrag verminderen. Daarbij zijn een paar zaken belangrijk: Beloon jezelf voor de inspanning die je hebt geleverd. Stel iets leuks in het vooruitzicht. Eerst studeren, dan iets leuks doen en dan weer verder. Dus geef jezelf pauzes om even stoom af te blazen. Lang achter elkaar studeren blijkt ook minder effectief. Je kunt het beter in korte blokken doen met wat pauzes, dan uren achter elkaar. Op een gegeven moment zit je hoofd vol.
studentensport-beachvolley-max
De buitenlucht opzoeken en sporten is ook een goede manier van belonen, het is goed voor je brein en het verzet je gedachten. Door sporten maak je stoffen aan die van belang zijn voor onze alertheid, concentratie en hersencapaciteit.

Meer diepgang?
Bij bovenstaande tekst hoort een pdf waarin je nog veel meer kunt vinden over de vier tips, hoe ze werken en wat je nog meer kunt doen om je aandacht bij de studie te houden. Die pdf kun je hier downloaden.

Meer weten?
Dit studiejaar geven Punt en Brein & Leren nog meer tips over hoe kennis van je brein je studiesucces kan vergroten. Wil je meer weten over hoe je brein werkt ga dan naar de website. Je vindt er achtergrondinformatie, filmpjes en informatie over Brein & Leren binnen Avans.

Punt. Of had jij nog wat?

Oude docent ;-)

Dit weten we toch al jaren. Heb voor de gein even gezocht naar "hoe studeer je het best" en kwam een link tegen met de datum 1-feb-2001, toen brein en leren nog niet "bestond": http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/webexpert/slimstu.htm

2014-10-01 14:08:26

Meer lezen?