Terug naar overzicht

Aftrap expertisecentrum rondom zorg en welzijn

Het was volle bak afgelopen donderdag in het Atrium in Den Bosch. Onder toeziend oog van vier lectoren, twee bestuursleden van Avans en vele aanwezigen uit het werkveld, werd een aftrap gegeven van het nieuwe Expertisecentrum Caring Society 3.0.

Het was vooral een middag vol discussie en dilemma, onder andere omdat er per 1 januari 2015 van alles verandert in Nederland rondom zorg en welzijn. Aanwezig waren de lectoren van de lectoraten die samengaan in het nieuwe expertisecentrum: Lisbeth Verharen en Erna Hooghiemstra van Jeugd, Gezin & Samenleving en Louis Neven van Active Ageing. Wie miste was de lector Diagnostiek: daarvoor staat momenteel een vacature uit. Zo dekt het nieuwe expertisecentrum alle fasen in een mensenleven. Sleutelwoorden voor deze nieuwe samenwerking zijn multidisciplinair, elkaar versterken en ‘samenredzaamheid’.

Telecare
De lectoren hadden allemaal een verhaal meegenomen waarin een dilemma verwerkt was, allemaal gebaseerd op ware gebeurtenissen en hun eigen praktijkervaringen. Een interessante case was van Louis Neven, sinds mei 2013 lector Active Ageing. Dat lectoraat richt zich op zorginnovatie, technologie en ouderen.

Hij vertelde over een oud dametje dat nog zelfstandig woont, samen met haar kat. Ze wil ‘absoluut niet naar een tehuis’, maar ze krijgt steeds meer gebreken. Haar dochter laat een telecare-systeem installeren: met camera’s en allerlei sensoren wordt de hoogbejaarde dame gevolgd. Ze blijkt ’s nachts slecht door te slapen en meerdere keren op te staan. De bezorgde dochter laat de huisarts slaappillen voorschrijven. De moeder slaapt heerlijk door. Maar de kat plast de hele gang onder.

aftrap_caring_society_max

Keukentafel
Na het plenaire deel werd tijdens ‘keukentafelgesprekken’, letterlijk aan vier keukentafels, verder gepraat over de vier dilemma’s. Het verhaal van Neven riep veel vragen op over technologie, privacy en de klantvraag. Wie wil dat telecare-systeem nou eigenlijk: de bejaarde moeder, haar dochter of de zorgverleners? Moeten welzijnswerkers en zorgverleners meer afwachten of juist zelf meer initiatief nemen?

Veiligheidslector Sjaak Khonraad, die zijdelings betrokken is bij het Expertisecentrum Caring Society 3.0, uitte tijdens de middag vooral ook veel kritiek op de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hij noemde het de ‘wet van mateloos optimisme’ en de ‘wet van mogelijke ontsporing’. Is de Wmo wel zo goed?, vraagt Khonraad zich af. Gaat die iedereen die dat nodig heeft wel ‘ondersteunen’?

Wat ook vaak voorbij kwam, was de kritiek dat veel hulp- en zorgverleners teveel op elkaar gericht zijn, in plaats van op de cliënt. Er is, kortom, genoeg te doen voor het nieuwe expertisecentrum.

aftrap_caring_society2_max

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?