Terug naar overzicht

Nieuwe ‘Bijbel’ die de aarde moet redden

Verander de wereld, begin bij jezelf. In het kort is dat de kernboodschap van activist en journalist Naomi Klein. De verhitting van de aarde door CO2 en de daarmee gepaard gaande natuurrampen zijn nu nog te stoppen. Dan moeten ‘we’ allemaal fossiele brandstoffen zoals kolen en gas afzweren én afstappen van het idee van oneindige economische groei.

Rampscenario
Het beeld dat Klein schetst in haar boek No Time; verander nu, voor het klimaat alles verandert, is helder en pijnlijk direct. Als, vooral de westerse, wereld op de wijze van nu doorgaat met consumeren en verbruiken, gaat het rond 2050 helemaal fout. Ze beschrijft een mogelijk rampscenario met droogte, orkanen, hongersnood, een massale vluchtelingenstroom, schaarste en ga zo maar door. Een beeld om depressief van te worden, maar zo betoogt Klein: het kan ook anders.

Oorzaak van milieuproblematiek
Anders dan andere boeken over de opwarming van de aarde en het opraken van fossiele brandstoffen gaat No Time vooral over de, volgens Klein, belangrijkste oorzaak van de hedendaagse milieuproblemen: het kapitalisme. Vooral het neoliberalisme met het idee van winst maken en economische groei jaar na jaar zou debet zijn aan de situatie zoals we die nu kennen.

Geen vrolijke hoofdstukken
Klein beschrijft hoe niet alleen grote oliebedrijven maar ook Amerikaanse natuurbewegingen grondstoffen uit de grond blijven halen en de omgeving verwoesten. Hoe er een race gaande is om met onconventionele middelen nog meer fossiele brandstof uit de grond te halen met alle gevolgen van dien. Ze beschrijft de queeste van verschillende miljardairs om het klimaatprobleem op te lossen terwijl dezelfde miljardairs extra investeren in nieuwe vliegtuigen. Klein neemt de lezer mee naar bijeenkomsten van wetenschappers die komen met onbetrouwbare experimenten zoals koolstofdioxide uit de lucht zuigen of oceanen verzuren om op die manier opwarming van de aarde tegen te gaan. Het zijn geen vrolijke hoofdstukken.

Cowboys en indianen
Gelukkig deelt Klein ook de positieve ervaringen die ze de afgelopen jaren heeft beleefd. De blokkades tegen boringen op een Grieks eiland. De strijd van ‘cowboys’ en ‘indianen’ tegen een pijpleiding door hun land, de versnipperde beweging tegen grote bedrijven die nu overal in de wereld in opkomst is.

Welke kant kies jij?
Klein gaat ver in haar oplossing tegen de klimaatproblemen. De wereldeconomie zou niet langer om winst en kapitaal moeten draaien maar om lokaal en gelijkheid. Aan de andere kant gaan bedrijven erg ver om fossiele brandstoffen uit de aarde te halen. Welke kant kies jij, is de vraag die Klein de lezer tussen de regels door voorlegt.

Ruggesteun
Met No Time geeft Naomi Klein de mondiale verzetsbeweging voor een beter klimaat, hervedeling van inkomen en een sociale samenleving een enorme steun in de rug en zet ze de gemiddelde consument hard aan het denken over zijn eigen gedrag. Verander de wereld, begin bij jezelf en mobiliseer de anderen.

Zoals eerder met No Logo is Klein er weer in geslaagd een maatschappijkritisch boek te schrijven dat zomaar zou kunnen gaan fungeren als ‘bijbel’ voor een nieuwe generatie wereldverbeteraars.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?