Terug naar overzicht

Hbo nog steeds bezorgd over leenstelsel

Het leenstelsel ziet er nu een stuk beter uit dan in de eerste versie, vindt de Vereniging Hogescholen. ‘Maar we zijn nog niet zonder zorgen’, benadrukte voorzitter Thom de Graaf gisteren in de Tweede Kamer.

Hogescholen zijn blij dat de terugbetaalregels straks worden versoepeld en dat de ov-studentenkaart behouden blijft, begon Thom de Graaf gisteren tijdens een rondetafelgesprek over het ‘wetsvoorstel studievoorschot’. ‘Maar de Vereniging Hogescholen is nog steeds bang dat er een groep is die zich zal laten weerhouden te gaan studeren.’

Wij maken ons sterk voor de toegankelijkheid van het hbo, de drempels moeten niet te hoog worden’

De Graaf wilde niet antwoorden op de vraag of het hbo dat acceptabel vindt. ‘Dat is een politieke vraag. Wij maken ons sterk voor de toegankelijkheid van het hbo, de drempels moeten niet te hoog worden. Maar of het glas halfvol of halfleeg is, kan iedereen verschillend beoordelen. Ik doe daar geen uitspraken over.’

Uiteindelijk zal De Graaf dat overigens wel moeten doen: hij is senator voor D66 in de Eerste Kamer en zal in die hoedanigheid voor of tegen het wetsvoorstel stemmen.

Bezuinigen
De voorzitter van de Vereniging Hogescholen wilde de Kamerleden verder nog meegeven ‘dat we niet moeten overdrijven over de middelen die nu beschikbaar komen. Het huidige kabinet heeft 150 miljoen bezuinigd, dus een deel van datgene wat nu wordt gedaan is het dempen van een eerder geslagen gat.’

In het regeerakkoord is een ‘efficiëntiekorting’ opgelegd, lichtte De Graaf later op verzoek toe. Die bezuiniging is weliswaar wat verzacht dankzij het Nationaal Onderwijsakkoord, maar niet in zijn geheel verdwenen. ‘Ik vind niet dat het wetsvoorstel hierom zou moeten worden aangenomen of afgeschoten, maar ik vind het wel goed om dit onder de aandacht te brengen.’

Twijfels over manier van investeren
Over de manier waarop het geld besteed gaat worden, had de Vereniging Hogescholen ook nog twijfels. Minister Bussemaker is bezig aan een tournee langs hogescholen en universiteiten om te kijken waar de extra investeringen nodig zijn. De Graaf: ‘Mijn vraag aan de Kamer zou dan zijn: hoe verhouden landelijke afspraken zich tot het instemmingsrecht van de medezeggenschap? Het lijkt ons een van beiden: ofwel je regelt het centraal ofwel per instelling. Alle twee lijkt me een beetje tegenstrijdig.’

De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel naar verwachting dit najaar. Het is de bedoeling dat nieuwe bachelor- en masterstudenten vanaf 2015 geen basisbeurs meer krijgen. Die bezuiniging zal uiteindelijk 625 miljoen euro opleveren, geld dat weer geïnvesteerd moet worden in het hoger onderwijs.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?