Terug naar overzicht

Hbo-salarissen relatief hoog

Docenten en ondersteuners in het hbo verdienen nog altijd meer dan hun collega’s in de rest van het onderwijs. Eén op de vier medewerkers krijgt meer dan twee keer modaal, oftewel 66.000 euro bruto.

Dat staat te lezen in de donderdag gepresenteerde Arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo. Bij de universiteiten verdient 19  procent van het totale personeel meer dan twee maal modaal, in het voortgezet onderwijs 13  procent, in het mbo 8 procent en in het basisonderwijs maar 2 procent. Een verklaring voor de verschillen geven de onderzoekers niet.

Mannelijke docenten verdienen meer
Uit de monitor blijkt verder dat mannelijke hbo-docenten meer verdienen dan hun vrouwelijke collega’s. Opgeteld de helft zit in de schalen twaalf, dertien of hoger, tegen een op de drie vrouwen.

Het verschil in salaris wordt volgens de monitor ‘deels’ verklaard door leeftijd en anciënniteit. Vrouwelijke docenten zijn gemiddeld jonger en werken minder lang aan de hogeschool dan hun mannelijke collega’s.

Punt. Of had jij nog wat?

KeesP

Dus...? Hier valt te bezuinigen, of moeten andere meer gaan verdienen???

2014-10-03 13:31:53

Bob

In het WO tellen promovendi mee in de personeelsaantallen (circa 20% van het totaal, bron: http://www.vsnu.nl/f_c_personeel_downloads.html) dus die vertekenen het beeld. Daarvoor gecorrigeerdis het percentage in het WO circa 24% (=19% / 0,80).

2014-10-03 10:09:52

Meer lezen?