Terug naar overzicht

‘Hoger onderwijs lijkt steeds meer op middelbare school’

De prestatieafspraken tussen hogeronderwijsinstellingen en het ministerie hebben niet altijd het gewenste effect, vinden medezeggenschapsraden. Besturen misbruiken de afspraken soms om discussies te ontlopen.

Universiteiten en hogescholen gaan steeds meer op middelbare scholen lijken, zeggen medezeggenschapsraden in een enquête van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Om te zorgen dat studenten geen vertraging oplopen, worden ze soms streng in het gareel gehouden.

Onderwijs niet altijd beter
Daardoor stijgt het rendement weliswaar, maar wordt het onderwijs er niet altijd beter op, vinden de medezeggenschappers. ‘Rendementen moeten geen prioriteit krijgen boven kwaliteit’, reageert ISO-voorzitter Sanne de Jager. ‘Het oorspronkelijke doel van de prestatieafspraken moet weer terug op de agenda.’

Het ministerie maakte twee jaar geleden prestatieafspraken met de universiteiten en hogescholen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Een deel van het geld dat ze ontvangen is nu afhankelijk van onder meer profilering, rendement, onderzoek en docentkwaliteit.

Prestatieafspraken geen excuus
Maar nu worden discussies over beleidsmaatregelen door besturen soms afgekapt met het argument dat de prestatieafspraken nu eenmaal gehaald moeten worden. LSVb-voorzitter Tom Hoven schrikt ervan: ‘Het mag niet zo zijn dat het gesprek met de studenten wordt ontlopen met de prestatieafspraken als excuus.’

Uit de enquête blijkt verder dat er nog veel vragen leven. Medezeggenschappers betwijfelen of colleges nu echt beter worden als een hbo-docent een masterdiploma heeft. Ook de ‘basiskwalificatie onderwijs’ die universitair docenten tegenwoordig moeten halen, heeft zijn meerwaarde nog lang niet overal bewezen.

Verdeling van geld
De studentenorganisaties houden hun hart vast voor de verdeling van het geld dat vrijkomt als straks de basisbeurs verdwijnt. Minister Bussemaker gaat investeren in het hoger onderwijs aan de hand van nog te maken kwaliteitsafspraken. LSVb en ISO hopen dat die niet hetzelfde effect gaan hebben als de huidige prestatieafspraken.

In het rapport zijn medezeggenschapsraden van negen hogescholen en negen universiteiten ondervraagd. Om ‘de vertrouwelijke band tussen de medezeggenschappers en het instellingsbestuur niet te schaden’ zijn alle gegevens geanonimiseerd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?