Terug naar overzicht

Lectoren krijgen eigen beroepsvereniging

Lectoren kunnen elkaar vooruithelpen, vinden de oprichters van een nieuwe beroepsvereniging. Ze willen onderling kennis uitwisselen, maar ook gezamenlijk onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

De nieuwe Vereniging van Lectoren wordt op 3 december officieel opgericht. Dat gebeurt in het bijzijn van minister Bussemaker en voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen. Ook MKB-Nederland zal vertegenwoordigd zijn.

Kennisdeling,spreekbuis en vakbond
De vereniging wil drie dingen doen, vertelt Daan Andriessen, een van de oprichters en lector van de Hogeschool Utrecht. Allereerst gaan de leden bijeenkomsten organiseren om kennis over praktijkgericht onderzoek te delen. Ten tweede wil de vereniging een ‘spreekbuis’ voor lectoren worden, zodat ze een stem krijgen in het publieke debat. Ten slotte wil de vereniging ook als een vakbond de belangen van lectoren behartigen.

Lectoren zijn de ‘hoogleraren’ van het hbo. Het is de bedoeling dat ze binnen hogescholen het voortouw nemen in praktijkgericht onderzoek en dat ze de onderwijsvaardigheden van studenten en docenten versterken.

Aparte tak van sport
‘We kunnen nog een hoop van elkaar leren’, zegt Andriessen. ‘Want praktijkgericht onderzoek is een aparte tak van sport, met eigen dilemma’s en uitdagingen. Je kunt dit onderzoek nu eenmaal niet in een ideale laboratoriumomgeving verrichten.’

Tussen 2007 en 2011 was er al een soort vereniging van lectoren: het Forum voor Praktijkgericht Onderwijs, waar Andriessen ook bij betrokken was. Maar dat was gelieerd aan de Vereniging Hogescholen, zegt hij, en de financiering liep deels via het ministerie. Toen er geen geld meer voor was, is er een einde aan gemaakt.

De nieuwe vereniging moet onafhankelijk zijn. Naar schatting zal het lidmaatschap 75 euro per jaar gaan kosten.

Lector vaker voor de klas
In Punt 2 lees je meer over lectoren en waarom ze vaker voor de klas zouden moeten staan. Dat magazine ligt nu overal in de bakken en is hieronder digitaal te lezen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?