Terug naar overzicht

Nieuwe cao: Hbo-salaris met 3 procent omhoog

De hogescholen en de vakbonden hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. De salarissen stijgen in twee stappen met 3 procent en er gelden nieuwe afspraken voor de ‘duurzame inzetbaarheid’ van de werknemers.

In het akkoord staat dat de eerste salarisverhoging met 2 procent ingaat op 1 december 2014. De tweede verhoging met 1 procent volgt per 1 december 2015. Op 1 augustus 2015 krijgt het personeel bovendien een eenmalige uitkering van 475 euro bruto.

40 uur per jaar voor bijvoorbeeld mantelzorg
Om ervoor te zorgen dat het hbo-personeel ook op de langere termijn naar behoren functioneert, is onder meer afgesproken dat het veertig uur per jaar mag besteden aan bijvoorbeeld het opdoen van werkervaring buiten de hogeschool, mantelzorg voor een beperkte periode, aan sabbatsverlof of aan een aanvullend studieverlof. In 2020 stijgt dit aantal uren tot 45 per jaar. De nieuwe regeling start op 1 augustus 2015 en geldt voor werknemers met een dienstverband vanaf 0.4 fte. Parttimers krijgen een deel van de uren.

Werknemers van 57 jaar en ouder mogen vijftig uren meer besteden dan hun jongere collega’s, dus negentig uur in totaal. Bovendien behouden ze het recht om eenmalig te kiezen voor een werktijdvermindering van maximaal 20 procent gedurende hooguit vijf aaneengesloten jaren. Ze kunnen dan echter geen aanspraak meer maken op de vijftig extra uren voor oudere werknemers.

Aandacht voor startende docenten
Voor het eerst sinds lange tijd komt er in de nieuwe cao aandacht voor startende docenten, van wie er nu opvallend veel afhaken. Op hogeschoolniveau moet er met de medezeggenschapsraad een plan worden gemaakt voor een goed inwerkprogramma. Collega’s die de beginnende docenten inwerken worden bovendien vrijgesteld, zodat het geen ‘klusje erbij’ is.

Minder flexwerkers
In het akkoord beloven de werkgevers verder dat ze zich gaan inspannen om het aandeel flexwerkers in het hbo – nu zo’n 35 procent – kleiner te maken. Slagen ze daar niet in, dan zullen er in de volgende cao aanvullende afspraken worden gemaakt.

AOb-onderhandelaar José Muijres is blij met het resultaat van maanden onderhandelen. ‘Werknemers in het hbo krijgen meer loon en er komt één regeling om hen gezond aan het werk te houden.’

Als de achterbannen van de onderhandelaars het principeakkoord goedkeuren – ze hebben daar een maand de tijd voor – loopt de nieuwe cao van 1 oktober 2014 tot 1 april 2016.

Punt. Of had jij nog wat?

polleke

Voor de oudere werknemers is het weer raak. Je mag 90 uren inleveren en 'krijgt'er 40 min om meer voor terug. Kortom 50 uren meer werken. 50/1658 maal 100% is 3%. Je gaat er NIETS op vooruit!!!!!

2015-03-31 20:22:01

Meer lezen?