Terug naar overzicht

NVAO trekt gele kaarten voor hbo-opleidingen

De opleidingen accountancy van de Hogeschool Utrecht en media & entertainment management van Stenden Hogeschool moeten hun niveau verhogen. Accreditatieorganisatie NVAO geeft hun daar twee jaar de tijd voor.

Bij de opleiding accountancy van de Hogeschool Utrecht hebben de deskundigen twintig scripties beoordeeld, die allemaal een voldoende hadden gekregen. Dertien waren er volgens het panel eigenlijk onder de maat. In sommige scripties zijn zelfs zogeheten ‘beroepsfouten’ gemaakt die accountants niet mogen maken. ‘Het panel is hier verbaasd over’, aldus het beoordelingsrapport.

Herstelplan ingediend
De bevindingen zijn besproken met de examinatoren, ‘voor zover nog werkzaam op de hogeschool’. Die zouden hebben erkend dat er fouten zijn gemaakt. De opleiding heeft intussen een herstelplan ingediend, dat ook is goedgekeurd. Binnen twee jaar moet ze haar eindniveau op orde hebben.

Ook de opleiding media & entertainment management van Stenden is nog niet door de keuring gekomen, eveneens omdat er te veel scripties onder de maat zijn. Vijf van de vijftien beoordeelde eindwerkstukken waren volgens het panel onvoldoende, terwijl de studenten er wel mee zijn afgestudeerd. Twee andere scripties waren op het randje.

‘Studenten lijken snel te grijpen naar internetbronnen en literatuurvermeldingen die algemeen zijn en geen rol spelen in het betoog van de schrijver’

‘Literatuurlijsten bevatten een overdosis aan boeken die tijdens de studie zijn gebruikt en een ondervertegenwoordiging van zelfstandig gezochte, thema-gebonden publicaties’, aldus het panel. ‘Studenten lijken snel te grijpen naar internetbronnen en literatuurvermeldingen die algemeen zijn en geen rol spelen in het betoog van de schrijver.’ Verder zou de samenhang in de scripties soms gebreken vertonen: doelstellingen zijn bijvoorbeeld niet vertaald in onderzoeksvragen en de relatie tussen hoofdvraag en deelvragen ontbreekt.

Ook deze opleiding heeft een herstelplan ingediend waar de NVAO vertrouwen in heeft.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?