Terug naar overzicht

Voorlopig geen ov-kaart voor mbo’ers

Het gaat de Dienst Uitvoering Onderwijs niet lukken om alle computersystemen aan te passen voor invoering van het nieuwe leenstelsel. Een aantal onderdelen van het wetsvoorstel loopt vertraging op.

Uiteindelijk gaat het wel lukken met de invoering van het studievoorschot, schreef de directeur-generaal van DUO vrijdag aan minister Bussemaker van Onderwijs. Het vergt wat extra geld, en wat extra mankracht, maar dan zijn de belangrijkste systemen op tijd aangepast om per september 2015 de basisbeurs af te schaffen.

Computersystemen op tilt
Toch lopen andere onderdelen van het wetsvoorstel averij op, zoals de ov-studentenkaart voor mbo’ers. Invoering per 2015 zou samenvallen met de invoering van het studievoorschot en DUO wil voorkomen dat de computersystemen op tilt slaan van al die gelijktijdige veranderingen.

De dienst moet immers van 120 duizend studenten gaan vaststellen of die recht hebben op de reisvoorziening, maar heeft nog geen programma voor handen waarmee dat kan. Daar komt bij dat er nog geen voorlichtingscampagne klaarligt voor mbo’ers. Sommigen hebben waarschijnlijk geen idee dat de kaart een voorwaardelijke lening is. Ze krijgen dus op zijn vroegst in 2017 een ov-studentenkaart, verwacht DUO.

Collegegeldkrediet uitbreiden
Het gaat ook niet lukken om per september 2015 het collegegeldkrediet uit te breiden. De bedoeling was dat iedereen boven de dertig ook goedkoop zou kunnen gaan lenen voor een opleiding, maar DUO heeft niet genoeg capaciteit om dit zo snel te regelen.

Invoering per 2016 zou eventueel kunnen, maar het is de vraag of dat ‘verantwoord en realistisch’ is. De eerste 30-plussers kunnen waarschijnlijk pas vanaf 2017 een collegegeldkrediet aanvragen. Al kan er misschien tussenoplossing gezocht worden, schrijft de directeur-generaal aan de minister. Daar zijn wel extra mensen voor nodig.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?