Terug naar overzicht

Zoektocht naar nieuwe lectoren gaat door

Momenteel heeft Avans vacatures uitstaan voor vijf nieuwe lectoren. Het Expertisecentrum Veiligheid zoekt twee nieuwe collega’s en het nieuwe Expertisecentrum Sustainable Business heeft drie van de zes vacatures opnieuw uitgezet.

Onder het nieuwe Expertisecentrum Sustainable Business (ESB) vallen de volgende (nieuwe) lectoraten: International Business, New Marketing, Improving Business, Work & Organisation, Finance & Accounting en Strategy & Innovation. Bij alle zes de lectoraten kan het woord ‘Sustainable’ ervoor gezet worden: duurzaam.

Duurzaam
Voor die eerste drie lectoraten zijn nu opnieuw vacatures uitgezet, nadat eerdere werving op niets uitliep. Voor de laatste drie zijn geschikte kandidaten gevonden: voor Strategy & Innovation is dat lector Jan Jurriëns. De nieuwe lector Finance & Accounting is Marleen Janssen Groesbeek. Beiden beginnen op 1 december 2014. Op 1 augustus is Tonnie van der Zouwen gestart als lector Work & Organisation.

‘We hebben al drie toppers aangenomen’, zegt Nies Rijnders, sinds deze maand manager van het ESB. ‘Maar die drie andere lectoren hebben we voor de zomervakantie inderdaad niet gevonden. Dat komt doordat we de lat bewust erg hoog leggen voor dit expertisecentrum. Onze onderzoekambities zijn groot. Daarom doen we nu een nieuwe poging om drie goede lectoren aan te trekken.’

Veiligheid
Ook staan er nu twee vacatures uit voor nieuwe lectoren voor het Expertisecentrum Veiligheid (EV). Het nieuwe lectoraat Digitalisering en Veiligheid gaat zich richten op digitalisering en veiligheid als maatschappelijk vraagstuk, waarbij moreel-ethische, juridische, technologische en organisatorische vraagstukken meespelen.

Bij het nieuwe lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties ligt de focus op de professionalisering van de aanpak van geweld in relaties van afhankelijkheid en onvrijwilligheid. Denk daarbij aan huiselijk geweld, geweld door loverboys, pesten, stalking en cyberchantage, of geweld door professionals werkzaam in zorg en welzijn, justitie, onderwijs of kerk.

Het EV-lectoraat Huiselijk Geweld van lector Sietske Dijkstra, dat sinds 2007 bestaat, houdt per november 2014 op te bestaan. Ook het EV-lectoraat Jeugd en Veiligheid, voorheen van lector Hans Werdmölder, zal geen vervolg krijgen.

Het is gangbaar op Avans dat een lectoraat na twee termijnen van vier jaar stopt.

Lees in Punt 2 ons Commentaar over de positie van de lector: nu in de bakken te vinden of hier online te lezen!

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?