Terug naar overzicht

50 Startersbeurzen extra in Noordoost-Brabant

De arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant stelt 50 extra Startersbeurzen beschikbaar om meer jonge afgestudeerden snel aan een betaalde baan helpen. Deze komen bovenop de 150 beurzen die eerder al zijn uitgegeven.

De Startersbeurs is bedoeld voor jongeren van alle opleidingsniveaus die na afronding van hun studie geen baan kunnen vinden, maar wel zes maanden werkervaring op willen doen. Sinds de introductie van de Startersbeurs in Noordoost-Brabant hebben 150 jongeren in deze regio een dergelijke beurs aangevraagd. De resultaten zijn bemoedigend want uit een landelijke analyse blijkt dat bijna de helft van de starters met een Startersbeurs snel een betaalde baan vindt.

Werkervaring opdoen
Huib van Olden, wethouder Den Bosch en voorzitter van Noordoost Brabant Werkt!, is bijzonder tevreden met de Startersbeurs als middel in de aanpak van werkloosheid onder jongeren: ‘Het is van belang dat jongeren relevante werkervaring opdoen en een baan vinden zodat zij verzekerd zijn van een goede toekomst. Deze beurs biedt hen daarvoor een mooie gelegenheid!’

Bestrijding werkloosheid
De Startersbeurs is een instrument dat gemeenten sinds april 2013 in kunnen zetten om jongeren tussen de 18 en de 26 jaar aan het werk te helpen om zodoende de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om goed gekwalificeerd personeel tegen minimale kosten in dienst te nemen voor maximaal zes maanden. De starter ontvangt een vergoeding van 500 euro per maand. Deze wordt betaald door de overheid.

Wil jij ervaring opdoen via een startersbeurs? Kijk dan hier!

Meer weten over de startersbeurs? Lees in onderstaand artikel de ervaringen van Avansstudent Bianca.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?