Terug naar overzicht

Avansstudenten ontevreden over aanschaf studieboeken

Een groot deel van de Avansstudenten is ontevreden over het gebruik van studieboeken. Ze klagen over de aanschaf van boeken ‘waar aan het einde van het studiejaar de plastic folie nog omheen zit’. 44 van de in totaal 96 Avansopleidingen scoren slecht op dit onderwerp in de Nationale Studenten Enquête.

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) wilde weten wat de mening was van Avansstudenten over het gebruik van studieboeken. Daarom werden in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 vragen gesteld over dat onderwerp.

De resultaten op academieniveau waren al bekend, nu heeft het Leer- en Innovatiecentrum ook de resultaten op opleidingsniveau gepubliceerd.

Ontevreden
Bredase studenten Informatica zijn het minst tevreden over de gebruikte studieboeken en e-readers zo blijkt uit de NSE. Zij geven een 2,48 (schaal 1 tot 5). Ook Technische Informatica (2,51) en Gezondheidszorg Technologie (2,52) scoren slecht.

Tevreden
Studenten Grafisch Ontwerp in Breda (3,77), Autonome Beeldende Kunst Den Bosch (3,53) en Chemie Den Bosch en Informatica Den Bosch (beiden 3,43) zijn het meest tevreden. De cijfers van alle opleidingen kun je vinden op Blackboard.

Nick Hegeman, vierdejaarsstudent Small Business en Retail Management in Breda en lid van de Avans Medezeggenschapsraad, heeft de vraag naar het gebruik van studieboeken ingebracht in de AMR. ‘Uit eigen ervaring had ik wel een mening hierover. Ik heb nog steeds boeken uit het eerste jaar in het plastic zitten. Medestudenten klagen er over. Nu is het Avansbreed geënquêteerd.’

Boeken kopen niet verplicht
Nick vindt dat academies naar aanleiding van de resultaten van de NSE nog eens goed naar hun boekenlijsten moeten kijken. ‘Studenten kopen alle boeken, maar dat is niet verplicht. Het is vooral de angst anders niet te slagen.’

‘Persoonlijk pleit ik voor meer online colleges en digitale studieboeken’, zegt Nick. Je hoort nu al dat studenten vaker de PowerPoint-presentaties lezen dan de boeken. Sommige docenten geven toe dat studieboeken dienen als achtergrondmateriaal.’

Actie
Marja Kamsma, lid van het College van Bestuur van Avans, heeft al toegezegd dat de hogeschool gaat kijken bij andere onderwijsinstellingen, die op dit onderdeel beter scoren in de NSE, hoe zij omgaan met studieboeken.

Punt. Of had jij nog wat?

Lea

nationale studenten enquete geeft hier ook geen zicht op. Beter ga je bij studenten vragen. De NSE is alleen voor glorieuze punten van de onderwijsinstellingen, als student merk je niets van implementatie.

2014-11-18 23:50:01

Lea

Het is niet zo gek dat studenten grafisch ontwerp en autonome beeldende kunst heel tevreden zijn: ze hoeven nl. nauwelijks iets aan te schaffen, dit in tegenstelling tot veel academies, waar veel teveel gekocht moet worden.

2014-11-18 23:48:03

M.

Dit probleem geldt ook voor de AVD Marketing Management. Er wordt aangegeven dat het boek verplicht is om aan te schaffen, vervolgens wordt er geen gebruik van gemaakt. Dit zijn onnodige kosten!

2014-11-18 16:16:20

Meer lezen?