Terug naar overzicht

De enige echte Bossche kieswijzer voor studenten

Op 19 november is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch. De meeste gemeenteraden in Nederland werden al in maart gekozen, maar vanwege de herindeling van de gemeente Maasdonk verschoven de Bossche verkiezingen naar november. Nog geen keuze gemaakt? Punt helpt je verder!

Elf partijen dingen dit jaar mee naar een plekje in de gemeenteraad. Welke partij heeft studenten het meest te bieden? Punt spitte de partijprogramma’s door en sprak met enkele betrokkenen. Hieronder een alfabetisch overzicht over huisvesting, werkgelegenheid, stageplekken en andere studentenvoorzieningen.

BoschBelang-max

Bosch Belang
Bosch Belang is een van de oudste lokale partijen in Nederland maar de partij besteedt in haar partijprogramma geen aandacht aan de Bossche student. Aan het begin van het partijprogramma excuseert de partij zich echter voor het geval ‘dat u als lezer iets niet leest, wat u wel had willen lezen. In een stad met bijna 140.00 inwoners is nu eenmaal heel veel aan de hand.’

Onder het kopje ‘Gezonde economie’ staat wel te lezen dat de gemeente, samen met werkgevers en onderwijsinstellingen, een offensief zou moeten ontwikkelen dat tot meer stage- en werkplekken leidt.

BosscheVolkspartij-max
Bossche Volkspartij

‘Een stem voor de Bossche Volkspartij is een stem voor jezelf’, zo luidt de slogan. Deze gloednieuwe partij maakte echter geen goede beurt toen Joep Gersjes, nummer twee op de lijst, eind oktober tegen studenten van de HAS Hogeschool riep dat zij ‘weinig kansen hebben op een baan’. Toch leeft ook onder de volkspartij het besef dat Den Bosch ‘een groeiende studentenstad is’ en, aldus Gersjes, ‘wij zijn er wel voor dat er een universiteit mag komen.’

Ook ziet de partij heil in het ombouwen van leegstaande kantoren tot studentenwoningen én in meer evenementen voor (studerende) jongeren in de stad. ‘Dus niet alleen evenementen op de Pettelaer in verband met decibellen. Ook evenementen in de stad voor jullie en dan het decibelniveau omhoog!’

CDA-maxCDA
Het CDA acht de instellingen voor hoger onderwijs van groot belang voor de stad en de regio en zou dan ook graag de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven stimuleren met als doel: nieuwe kansen creëren voor de economie in Den Bosch. Hierbij wordt door het CDA vooral gedacht aan de ict-sector.

Ook staat de partij voor een krachtige voortzetting van de Startersbeurzen en vindt ze dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven door de komende vier jaar 200 stage- en traineeplekken te organiseren.

d66-maxD’66
De Bossche afdeling van D’66 besteedt ruim aandacht aan de student. De partij ziet graag dat er meer studenten zich tijdens en na hun studie in Den Bosch vestigen. Raadslid Mike van der Geld vindt dat de stad zich moet richten op de toekomst. ‘Om Den Bosch aantrekkelijk te maken voor jonge mensen moet het gaan bruisen’, geeft hij aan.

D’66 staat daarnaast voor meer variatie in studentenhuisvesting en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Zo pleit de partij voor het creëren van meer stageplekken en het uitbreiden van Startersbeurzen. Van der Geld: ‘Wanneer starters in Den Bosch komen werken, is de kans groter dat ze hier ook komen wonen.’ Ook moet de gemeente studenten meer mogelijkheden bieden bij instellingen in de sport, cultuur en recreatie.

Bosschegroenen-maxDe Bossche Groenen
Lijsttrekker Judith Hendricks van De Bossche Groenen draagt studenten naar eigen zeggen ‘een warm hart toe’. Haar partij zou graag in leegstaande gebouwen werkplekken en woningen creëren voor studenten en jongeren.

Een ander doel van de partij is het naar Den Bosch halen van een universiteit met moderne en toekomstgerichte faculteiten. ‘Een eerste succes is al binnen. Binnenkort komt er een dependance naar van de Universiteit van Tilburg/Eindhoven naar de stad,’ aldus Hendrickx.

Door het aanbieden van startsubsidies en betaalbare werkruimtes hoopt de partij daarnaast studenten blijvend aan de stad te verbinden. ‘Veel studenten gaan tegenwoordig aan het werk als kleine zelfstandige, daarom is het belangrijk lokale initiatieven te stimuleren om zo de economie een boost te geven.’

Groenlinks-maxGroenLinks
GroenLinks ziet een taak weggelegd in het stimuleren van goed hoger onderwijs omdat Den Bosch en de regio al het talent kan gebruiken. En: ‘Den Bosch moet een aantrekkelijke studentenstad zijn en blijven!’ Naar eigen zeggen heeft de Bossche afdeling van GroenLinks zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het aanpakken van het tekort aan stageplekken en de partij wil hier graag mee doorgaan.

Ook pleit GroenLinks voor een sterkere relatie tussen onderwijs en sport en cultuur. Buitenschoolse activiteiten dragen immers bij aan een positieve ontwikkeling van lichaam en geest. Als laatste wil de partij het gebrek aan studentenhuisvesting aanpakken. Naast voldoende studentenwoningen vindt de partij goede doorstroommogelijkheden voor afgestudeerden ook belangrijk.

OPAbeweging-maxOPA
OPA is een partij die zich richt op senioren. Maar, zo zegt partijlid Dick Schouw, OPA heeft ook jongeren hoog op de agenda staan. Opleidingen moeten praktijkgerichter worden want ‘sommige studies leiden op tot werkloosheid’. En door te investeren in een nieuw uitgaansgebied langs de Dieze (‘denk aan horeca, een poppodium, een theater’) hoopt de partij van Den Bosch nog meer een studentenstad te maken.

Bijzonder punt in het partijprogramma is de wens voor een nieuwe gemeentelijke kredietbank die studenten, ondernemers en projecten financiert.

PvdA-maxPvdA
De Partij van de Arbeid maakt zich in haar partijprogramma vooral sterk voor het binden van jonge mensen aan de stad. ‘Voor de dynamiek en voor de lokale economie!’ Als het aan PvdA ligt, blijven studenten dus na hun studie vaker in Den Bosch wonen.

Een ander streven van de partij is het voorzien in een kaart waarmee studenten tegen een lager tarief gebruik kunnen maken van cultuur- en sportvoorzieningen. Ook pleit de partij voor het creëren van meer stageplekken en moeten activiteiten van studenten meer ruimte krijgen in de stad.

RosmalensBelang-maxRosmalens Belang
De lokale partij Rosmalens Belang heeft de Bossche student hoog op de agenda staan. De partij zou graag zien dat de gemeente aanstuurt op verdere aansluiting van het lokale bedrijfsleven op het bestaande onderwijs. Want: ‘Op deze manier creëren we synergie met onze keuze voor economische ontwikkeling en investeringen in de AgroFood-sector.’

Ook wil de partij meer werkgelegenheid creëren door het aanbieden van meer specialistische opleidingen in bijvoorbeeld landbouw, techniek of ICT. Let wel: ‘Dit betekent uiteraard niet dat dit ten koste mag gaan van een bestaand, breder aanbod waar in algemene zin voldoende behoefte voor is vanuit studenten.’

SP-maxSP
Het woord student is welgeteld nul keer te vinden in het partijprogramma van de SP. Een belletje naar fractievoorzitter Cecile Visscher leert dat de student weldegelijk belangrijk is voor de partij. ‘De student is als focuspunt een beetje weggevallen, omdat er in de raad vrijwel nooit over wordt gesproken maar de SP wil graag van Den Bosch nog meer een studentenstad maken.’

De partij ziet graag dat studenten kortingen krijgen in onder meer de horeca en wil het tekort aan studentenwoningen aanpakken. Studentenwoningen zijn bij SP sowieso belangrijk. Rood, de jongerenafdeling, gaat jaarlijks op zoek naar de grootste huisjesmelker van Nederland.

VVD-max

VVD
De laatste in dit overzicht is de VVD, de partij die in haar programma onderwijs en economie in één adem noemt. De grootste partij van Nederland pleit dan ook voornamelijk voor een actievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs veld om zo opleidingen te realiseren waar het bedrijfsleven in de stad en regio iets aan heeft. In het partijprogramma wordt innovatiebedrijf Plantlab, dat voortkomt uit de kennis van de HAS, als lichtend voorbeeld genoemd.

Ook zou de VVD graag zien dat bedrijven meer (praktijk)lessen verzorgen op scholen en maakt de partij zich sterk om nieuwe onderwijs- en onderzoeksinstellingen aan te trekken.

Punt. Of had jij nog wat?

Antoine

Bosch Belang is niet helemaal up to date. Op 1 januari 2014 had de gemeente Den Bosch 143.786 inwoners.

2014-11-18 20:06:41

Meer lezen?